Polmic - FB

organizacja (P)

A B C D F G H I J K L Ł M O P R S T W Z

Polskie Stowarzyszenie Pedagogów Śpiewu


ul. Powstańców Śląskich 103

53-332 Wrocław

tel. (+48 71) 361 32 83

fax

tel./fax

e-mail: pedagodzy.spiewu@interia.pl

www: www.psps.com.pl


Polskie Stowarzyszenie Pedagogów Śpiewu istnieje od 1988 roku. Podczas I Walnego Zebrania w 1989 roku liczyło 26 członków, obecnie - 169 członków i jest jedyną organizacją w Polsce, zrzeszającą pedagogów śpiewu i emisji głosu ze szkół muzycznych II st., akademii muzycznych, szkół teatralnych i pedagogicznych oraz policealnych, w których prowadzona jest nauka śpiewu.

Stowarzyszenie ma na celu rozwój pedagogiki wokalnej i wokalistyki w Polsce, inspirowanie badań naukowych w zakresie metodyki nauczania śpiewu oraz fizjologii aparatu głosowego, upowszechnianie w Polsce najnowszych osiągnięć naukowych i metodycznych ośrodków zagranicznych, a przede wszystkim - opiekę nad rozwojem młodych kadr śpiewu.

Nie sposób wymienić wszystkich wybitnych artystów-śpiewaków, pedagogów i naukowców z Polski i zagranicy, należących do PSPŚ, bądź współpracujących ze Stowarzyszeniem. Wszystkie działania i sprawne funkcjonowanie Stowarzyszenia jest zasługą inicjatora, członka-założyciela i długoletniego Prezesa - profesora Eugeniusza Sąsiadka oraz jego współpracowników.

Wśród imprez organizowanych przez Stowarzyszenie są m.in. kursy pedagogiki wokalnej, Sympozja naukowe „Problemy pedagogiki wokalnej”, Konferencje naukowe „Wybrane problemy wokalistyki”, Sympozja naukowe „Sztuka wokalna na przełomie XX i XXI wieku” (co 3 lata, w maju, w ramach Międzynarodowych Konkursów Wokalnych im. St. Moniuszki w Warszawie, we współpracy z Teatrem Wielkim - Operą Narodową w Warszawie), Sesje naukowe „Muzyka oratoryjna i kantatowa w aspekcie praktyki wykonawczej”, Sesje naukowe „Polska liryka wokalna w aspekcie wykonawczym” (wiosną i jesienią, organizowane przez Katedrę Wokalistyki Akademii Muzycznej im. K. Szymanowskiego w Katowicach, przy współpracy PSPŚ), Konferencje naukowe „Problemy pedagogiki wokalne- kształcenie piosenkarzy” (w marcu i grudniu, organizowane we współpracy z dyrekcją Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im. Fr. Chopina w Warszawie), Ogólnopolskie konkursy wokalne w Dusznikach-Zdroju i Wrocławiu (co 2 lata), kursy interpretacji muzyki oratoryjnej i kantatowej, Zimowe Kursy Wokalne w Dusznikach-Zdroju, Dni Wokalistyki Operowej z Kursem Wokalnym w Krynicy-Zdroju, Karkonoski (Sudecki) Festiwal Muzyczny wraz z Warsztatami Muzycznymi dla Młodych Artystów-Śpiewaków oraz Młodych Artystów Estradowych w Szczawnie-Zdroju, Sesje naukowe „Musica vocale” (organizowane przez Katedrę Wokalistyki Akademii Muzycznej w Gdańsku we współpracy z PSPŚ). Stowarzyszenie wydaje również publikacje naukowe, nutowe i informacyjne.

Niezwykle dynamicznie rozwija się współpraca Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów Śpiewu z zagranicą. Od maja 2004 roku należy do Europejskiego Stowarzyszenia Pedagogów Śpiewu - EVTA (od 2004 roku w Zarządzie EVTA jest przedstawicielka Polski - prof. Maria Czechowska-Królicka). Członkowie Stowarzyszenia brali udział m.in. w kongresie EUROVOX w Wiedniu (2006), Tygodniu Pedagogiki Wokalnej w Kudowie-Zdroju (2007), II Tygodniu Pedagogiki Wokalnej w Sztokholmie (2008), Międzynarodowym Kongresie Pedagogów Śpiewu w Paryżu (2009). PSPŚ współpracuje również z Instytutem Opery i Poezji w Weronie przy organizacji Międzynarodowego Konkursu Wokalnego (2006, 2008 i 2009).