Polmic - FB

organizacja (S)

A B C D F G H I J K L Ł M O P R S T W Z

Stowarzyszenie Międzynarodowe Sezony Teatralne i Baletowe


Kraków

www: www.festiwal.dedykacje.krakow.pl/opis_stowarzyszenie.html


Stowarzyszenie Międzynarodowe Sezony Teatralne i Baletowe powstało w Krakowie w 2001 roku. Wśród założycieli Stowarzyszenia jest wiele osobistości ze świata kultury, jak i osoby, których doświadczenie w organizacji prestiżowych projektów kulturalnych, było bezcenne. Członkami wspierającymi Stowarzyszenie są m.in. Teatr im. J. Słowackiego w Krakowie, Opera Krakowska i Krakowska Fundacja Sztuki Baletowej (wszystkie krakowskie teatry zadeklarowały swoje poparcie).
Celem Stowarzyszenia jest wspieranie inicjatyw związanych z animacją i rozwojem twórczości teatralnej i baletowej, muzycznej, audiowizualnej, estradowej, plastycznej, literackiej i wydawniczej, poprzez organizację koncertów, wystaw, festiwali, przeglądów twórczości, fundowanie stypendiów, prowadzenie szkoleń i udzielanie konsultacji.
Jako pierwsze wydarzenie kulturalne, Stowarzyszenie zorganizowało w 2002 roku Międzynarodowy Festiwal Teatralny Dedykacje-Molier, który odbył się w dniach 4-8 października 2002 r. Następne sezony teatralne są planowane w czasie międzynarodowych rocznic i obchodów, które będą się odbywały na całym świecie. Będą to sezony: Antoniego Czechowa w 2004 – w setną rocznicę śmierci, Samuela Becketta w 2006 – w setną rocznicę urodzin, Bertolta Brechta w 2008 – w 110-tą rocznicę urodzin, a Williama Szekspira w 2010 roku.