Polmic - FB

festiwal (M)

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P Q R S U V W Ź

Międzynarodowy Festiwal Bachowski


Kościół Pokoju - Parafia Ewangelicko-Augsburska
pl. Pokoju 6

58 -10 Świdnica

tel. (+48 74) 852 28 14

e-mail: swidnica@bach.pl

www: www.bach.pl


Jan Tomasz Adamus - dyrektor artystyczny

Międzynarodowy Festiwal Bachowski w Świdnicy powstał w 2000 roku z okazji obchodów 250 rocznicy śmierci Jana Sebastiana Bacha. Powodem powołania do istnienia imprezy była również pośrednio historia i bogate tradycje muzyczne świdnickiego Kościoła Pokoju. W 1729 roku jego kantorem-organistą został Christian Gottlob Wecker, uczeń Bacha. Fakt ten zapoczątkował kult osoby wielkiego mistrza baroku oraz zaowocował wysokim poziomem kultury muzycznej w kościele. Świdnica jest bowiem jedynym w Polsce miejscem tak blisko związanym z Bachem.
Festiwalowe koncerty prawie w całości wypełnia muzyka ich patrona lub bezpośrednio związana z jego osobą i epoką, w której żył i tworzył. Podczas dwóch pierwszych edycji festiwalu zostały wykonane m.in.: sonaty fletowe, utwory klawesynowe, Klavierbüchlein für Anna Magdalena Bach, kantaty i Pasja według św. Mateusza Jana Sebastiana Bacha oraz kompozycje Henry Purcella, Georga Philippa Telemanna i Georga Friedricha Händla, w tym jego oratorium Mesjasz. Festiwal gościł znakomitych artystów z kraju i z zagranicy, jak: wokalistów Annę Mikołajczyk, Marka Padmore, Simone Kermes, Ewę Wojtowicz, Macieja Gallasa i Mariusza Godlewskiego, flecistkę Magdalenę Szlachtę, klawesynistów Marka Pilcha, Natalię Sitarz i Aleksandrę Rupocińską, oboistę Wolfganga Kube, organistów Marcina Szelesta, Liuwe Tamminga, Konrada Kata, muzyków grających na historycznych trąbkach: Crispiana Steele-Perkinsa, Igora Cecocho i Sławomira Cichora, puzonistów Ole-Kristiana Andersena, Charlesa Toet i Wim Becu, wiolinistów Zbigniewa Pilcha i Sirkka-Liisę Kaakinen oraz muzyków grających na cynkach: Bruce Dickey i Doran David Sherwin. Wszyscy wykonawcy biorący udział w imprezie grali na historycznych instrumentach. Podczas koncertów zaprezentowały się również zespoły i orkiestry, m.in. Cantores Viridimontani pod dyrekcją Jerzego Markiewicza, Christian Gottlob Wecker Ensemble kierowany przez Jana Tomasza Adamusa, Collegium Angelorum dyrygowane przez Rafaela Gabriela Przybyłę, zespół Harmonia Sacra Marcina Szelesta, Concerto Palatino, The Harp Consort, The Hilliard Ensemble, Ensemble Christophorus oraz Dolnośląska Orkiestra Barokowa, Dolnośląski Chór Kameralny i Orkiestra Liryczna pod kierownictwem Jana Tomasza Adamusa.
Międzynarodowym Festiwalom Bachowskim towarzyszą także kursy mistrzowskie. Podczas drugiej edycji imprezy w 2000 roku odbyły się trzy kursy w specjalnościach: organy – prowadzony przez Liuwe Tamminga z Bolonii, trąbka i trąbki historyczne – prowadzony przez Crispiana Steele-Perkinsa z Londynu oraz flety proste – prowadzony przez Tomasza Dobrzańskiego z Wrocławia. Natomiast w czasie ostatniej edycji festiwalu w 2006 roku zorganizowany został kurs wokalny Bożeny Harasimowicz, z zakresu skrzypiec i altówki barokowej Zbigniewa Pilcha oraz klawesynu, prowadzony przez Aapo Häkkinen. Wykładom towarzyszyły koncerty, zwiedzanie historycznych organów w Krzeszowie oraz prezentacje instrumentów z prywatnych kolekcji wykładowców i Joachima Rohmera, budowniczego fletów prostych z Celle.