Polmic - FB

festiwal (D)

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P Q R S U V W Ź

Dni Muzyki Organowej - Międzynarodowy Festiwal


Sekretariat Festiwalu:
ul. Jana Pawła II 7

44-100 Gliwice

tel. (+48 32) 331 63 52

fax (+48 32) 230 89 41

tel./fax (+48 32) 230 89 42

e-mail: dmo@kana.gliwice.pl

www: www.dmo.gliwice.pl


Międzynarodowy Festiwal „Dni Muzyki Organowej” w Gliwicach po raz pierwszy został zorganizowany w 1990 roku z inicjatywy ks. Herberta Hlubka, Juliana Gembalskiego - rektora Akademii Muzycznej w Katowicach - i Wojciecha Różaka. Genezy imprezy należy szukać w bardzo znanych kiedyś gliwickich „Tygodniach Kultury Chrześcijańskiej”, które były okazją do spotkań z wybitnymi aktorami, muzykami, pisarzami i publicystami. Ich głównym celem było działanie „ku pokrzepieniu serc” oraz promocja twórczości chrześcijańskiej. Z czasem „Tygodnie” zaczęły tracić na znaczeniu i zaczęto zastanawiać się nad stworzeniem innej alternatywnej, profesjonalnej imprezy muzycznej, która byłaby wizytówką regionu oraz nadal pozostawała w ścisłym związku z kulturą religijną. Oba te warunki spełniła muzyka organowa.
Od początku istnienia imprezy podczas jego koncertów wystąpiło kilkudziesięciu wybitnych organistów - wirtuozów z kraju i z zagranicy, takich jak: Emanuel Amtmann, Herbert Bolterauer i Wolfgang Capek z Austrii, Guy Bovet, Rudolf Lutz i Felix Pachlatko ze Szwajcarii, Hans Gebhard, Ludger Lohmann i Almut Rössler z Niemiec, Hans Hellsten ze Szwecji, Andre Isoir, Jean-Luc Perrot i Henri Pourtau z Francji, Ulrik Spang-Hanssen z Danii, David Titterington z Wielkiej Brytanii oraz Andrzej Chorosiński, Julian Gembalski, Joachim Grubich, Roman Perucki, Józef Serafin i Marek Toporowski z naszego kraju. W ramach tak zwanych Koncertów Promocyjnych mogli się zaprezentować na festiwalu również młodzi artyści, wyróżniający się studenci klas organów z całej Polski. Ponadto w gliwickich „Dniach” brało udział wiele zespołów wokalno-instrumentalnych, chórów i orkiestr z Rumunii, Szwajcarii, Czech, Francji i wielu licznych miast polskich (Wrocław, Katowice, Warszawa, Kraków). Niemal wszystkie koncerty festiwalowe odbywają się w Kościele Katedralnym Św. Piotra i Pawła w Gliwicach.