Polmic - FB

festiwal (L)

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P Q R S U V W Ź

Lubelskie Spotkania Gitarowe


Stowarzyszenie Polskiej Młodzieży Muzycznej - Zarząd Główny
ul. Hoża 50/51

00-682 Warszawa

tel. (+48 22) 625 19 37

fax (+48 22) 625 58 10

www: festiwal.lcm.com.pl


Międzynarodowy festiwal Lubelskie Spotkania Gitarowe powstał w 1986 roku z inicjatywy lubelskiego gitarzysty i pedagoga Uniwersytetu im. Marii Curie-Skłodowskiej – Kazimierza Szczebla. Od początku swego istnienia impreza miała rozbudowaną formułę. Spotkaniom artystycznym towarzyszyła część festiwalu o charakterze poznawczym i dyskusyjnym. Obok koncertów organizowane są wykłady tematycznie związane z grą na gitarze, propozycjami materiałów nutowych i nauczaniem muzyki. Seminaria prowadzili wybitni gitarzyści i pedagodzy, m.in. Zbigniew Dubiella, Alina Gruszka, Edmund Jurkowski, Aleksander Kowalczyk, Janusz Paterek i Leszek Potasiński. Lekcji mistrzowskich udzielali: Marc Franceries, Eric Franceries, Jan Labant, America Martinez Serreno, Jorge Morel, Cesar Roche i José Maria Gallardo del Rey.
Początkowo festiwal miał niewielkie rozmiary. Szybko jednak stał się imprezą międzynarodową. Jego rangę podnosili wykonawcy z zagranicy i młode talenty. Pierwsze Spotkania odbywały się w auli Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. w Lublinie. Od następnego roku - 1987 – na stałe wkroczyły do Filharmonii Lubelskiej, a od 1988 do dyspozycji organizatorów festiwalu została oddana filharmoniczna orkiestra. Dzięki temu w następnych latach zostało wykonanych z jej towarzyszeniem wiele koncertów gitarowych, m.in. Concierto de Aranjuez i Concierto Andaluz Joaquina Rodrigo, Koncert podwójny na gitarę i bandoneon Astora Piazzolli, Romancero Gitano Maria Castelnuovo-Tedesco, Los Caprichos Marcina Błażewicza i Koncert na gitarę i trio jazzowe Claude’a Bollinga. Podczas ostatnich edycji festiwalu odbyło się kilka prawykonań utworów napisanych specjalnie na Spotkania oraz dedykowanych Lublinowi. W sumie w jej pierwszych 15 edycjach wzięło udział ponad 80 gitarzystów i odbyło się około 70 koncertów.