Polmic - FB

festiwal (M)

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P Q R S U V W Ź

Maj z Muzyką Dawną - Międzynarodowy Festiwal


Akademickie Stowarzyszenie Kultury

50-131 Wrocław

e-mail: biuro@muzykadawna.pl

www: www.muzykadawna.pl


Międzynarodowy Festiwal „Maj z Muzyką Dawną” powstał w 1992 roku. Jego główną ideą jest prezentacja muzyki średniowiecza, renesansu i baroku na kopiach instrumentów z ubiegłych epok i z wykorzystaniem dawnych technik wykonawczych. Wszystkie koncerty festiwalowe odbywają się w zabytkowych wnętrzach budynków Wrocławia, m.in. w Ratuszu, Muzeum Architektury, Oratorium Marianum. Obok utytułowanych artystów i zespołów promuje młodych artystów – studentów i absolwentów polskich i zagranicznych uczelni muzycznych, zainteresowanych muzyką dawną. Podczas festiwalu odbywają się również koncerty uczniów szkół średnich i podstawowych kształcących się w różnych zespołach dawnej muzyki. Od 8 lat organizatorzy imprezy współpracują z organizatorami ogólnopolskiego konkursu szkolnych zespołów muzyki dawnej „Schola Cantorum” w Kaliszu. Owocem tej współpracy są koncerty najlepszych uczestników kaliskiej imprezy podczas każdej edycji festiwalu „Maj z Muzyką Dawną”. Festiwalowi towarzyszą również prelekcje prowadzone przez znanych muzykologów, spotkania z wykonawcami muzyki dawnej i wystawy zabytkowych instrumentów.
Wrocławski „Maj z Muzyką Dawną” to jedyna tego typu impreza w mieście i w województwie dolnośląskim. Jest jedyną okazją wysłuchania koncertów dawnej muzyki na instrumentach z epoki i w stylowych wnętrzach zabytkowych sal. Ponadto część koncertów festiwalowych często posiada formę inscenizowaną.