polmic logo 2009 250

newsletter
FB 50
XI Międzynarodowy Konkurs Wiolonczelowy im. Witolda Lutosławskiego
29 stycznia - 10 lutego 2018 , Warszawa
XV Konkurs Kompozytorski im. Tadeusza Ochlewskiego
31 stycznia 2018 roku
„Byłem tu, Fryderyk”
24 stycznia 1018, Warszawa
Henryk Mikołaj Górecki III Symfonia „Symfonia Pieśni Żałosnych”
Premiera płyty
Ogólnopolski Konkurs Orkiestr Smyczkowych
27-28 marca 2018, Bydgoszcz
„Sinfonia Varsovia Kameralnie” – nowy cykl koncertów w siedzibie Orkiestry
3 stycznia - 5 grudnia 2018, Warszawa
Arte dei Suonatori Masterclasses
12–18 lutego 2018, Radziejowice

zespół (O)

A B C D E F G H I K L M N O P Q R S T V W Z Ł

Orkiestra Muzyki Nowej


Jana Matejki 18/2

41-902 Bytom

tel. +48 601 401 224

e-mail: omn@omn.art.pl

www: www.omn.art.pl


Zespół powstał w 1996 roku z inicjatywy Aleksandra Lasonia, w kręgu studentów Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach, z intencją promowania twórczości najnowszej i klasyki XX wieku. Swój pierwszy koncert wykonał 3 grudnia 1996 roku w Kościele Ewangelickim w Katowicach w dniu 100 rocznicy urodzin wybitnego kompozytora śląskiego Bolesława Szabelskiego, prezentując jego słynne Aforyzmy. W 1998 roku do współtworzenia zespołu zostali zaproszeni członkowie Kwartetu Akademos i innych zespołów kameralnych oraz absolwenci, wykładowcy i najzdolniejsi studenci katowickiej uczelni. Od tego momentu Orkiestra Muzyki Nowej rozpoczęła intensywną działalność artystyczną, szybko zyskując bardzo dobrą opinię w polskim środowisku muzycznym, co zaowocowało zaproszeniami na najpoważniejsze imprezy muzyczne.
Mimo nazwy i składu osobowego przekraczającego czasem dwadzieścia osób, OMN to w istocie zespół kameralny. Jego członkami są muzycy, dla których uprawianie kameralistyki stanowi główną domenę aktywności zawodowej. Repertuar wyznaczają partytury kameralne w pojedynczej obsadzie głosów. Członkowie OMN występują w różnorodnych konfiguracjach jak również w roli solistów. Muzycy pracują pod kierunkiem szefa zespołu Aleksandra Lasonia oraz Szymona Bywalca.
Od 1999 roku zespół stale gości na Warszawskiej Jesieni. Jest również zapraszany do udziału w krajowych i zagranicznych festiwalach muzycznych: Śląskie Dni Muzyki Współczesnej, Mikołowskie Dni Muzyki, New Music Marathon w Pradze, Melos-Ethos w Bratysławie i inne. Od 2002 roku jako stypendysta Ernst von Siemens Musikstiftung, uczestniczy w projekcie Förderpreise für Polen na rzecz twórczości młodej generacji kompozytorów polskich i zagranicznych. Od 2001 roku jest także gospodarzem Festiwalu Muzyki Nowej, a w 2003 roku pod egidą Śląskiego Towarzystwa Muzycznego orkiestra rozpoczęła w Bytomiu realizację cyklu edukacyjno-koncertowego pod hasłem Alchemia Muzyki Nowej.
Grupa ma w dorobku szereg światowych i polskich prawykonań utworów współczesnych, m.in.: Andrzeja Dziadka - pierwsza polska prezentacja Nokturnu, Sławomira Olszamowskiego - prawykonanie Medytacji instrumentalnych, Aleksandra Lasonia - prawykonanie kameralnej wersji Canto - Agnus Dei i wersji orkiestrowej Reliefu dla Andrzeja, Witolda Lutosławskiego - pierwsze wykonanie w Polsce Mini-uwertury, Carla Humphries'a - prawykonanie Ways to Fall, Tonu Korvitsa - prawykonanie kwartetu Dome Music, Jerzego Kornowicza - prawykonanie Figur w oplocie. Część tych utworów została napisana specjalnie dla zespołu lub też zadedykowana Orkiestrze Muzyki Nowej. W repertuarze zespołu znajdują się oprócz muzyki najnowszej również utwory należące do klasyki XX wieku.
Orkiestra Muzyki Nowej może się poszczycić szeregiem nagrań dzieł kompozytorów współczesnych. Dla 2 Programu Polskiego Radia zespół nagrał utwory: Zbigniewa BargielskiegoSlapsticks i Jerzego Kornowicza Figury w oplocie, z których to ostatnie, zadedykowane orkiestrze i Aleksandrowi Lasoniowi i zrealizowane pod jego batutą w Studiu im. Witolda Lutosławskiego – otrzymało w 2000 roku wyróżnienie Międzynarodowej Trybuny Kompozytorów w Amsterdamie. Wysoko oceniane są również rejestracje koncertów zrealizowane podczas: Śląskich Dni Muzyki Współczesnej, Mikołowskich Dni Muzyki i Warszawskiej Jesieni. Utwory wykonane przez OMN podczas WJ znalazły się na płytach CD wydanych przez festiwal. W 2003 roku płyta zespołu wydana przez PWM i DUX z utworami Bolesława Szabelskiego, Henryka Mikołaja Góreckiego, Eugeniusza Knapika, Aleksandra Lasonia i Marcela Chyrzyńskiego zdobyła nominację do nagrody „Fryderyk” 2003 w kategorii Album Roku - muzyka współczesna. Ponadto Orkiestra otrzymała takie nagrody międzynarodowe, jak P2-Prize – czyli „duńskie Grammy” – Nagroda Radia Duńskiego za 2012 rok, Pizzicato Supersonic Award (Luxemburg) Międzynarodowej Trybuny Kompozytorów (Paryż, Amsterdam) oraz nominację ICMA 2016.