polmic logo 2009 250

newsletter
FB 50
„Z Sewilli i ogrodów Aranjuez”
20 stycznia 2018, Warszawa
„Byłem tu, Fryderyk”
24 stycznia 1018, Warszawa
XI Międzynarodowy Konkurs Wiolonczelowy im. Witolda Lutosławskiego
29 stycznia - 10 lutego 2018 , Warszawa
XV Konkurs Kompozytorski im. Tadeusza Ochlewskiego
31 stycznia 2018 roku
Henryk Mikołaj Górecki III Symfonia „Symfonia Pieśni Żałosnych”
Premiera płyty
Ogólnopolski Konkurs Orkiestr Smyczkowych
27-28 marca 2018, Bydgoszcz
„Sinfonia Varsovia Kameralnie” – nowy cykl koncertów w siedzibie Orkiestry
3 stycznia - 5 grudnia 2018, Warszawa
Arte dei Suonatori Masterclasses
12–18 lutego 2018, Radziejowice

orkiestra (O)

A B C E F G H I K L M N O P S T W Ł

Orkiestra Muzyki Nowej


Jana Matejki 18/2

41-902 Bytom

tel. +48 601 401 224

e-mail: omn@omn.art.pl

www: www.omn.art.pl


Zespół powstał w 1996 roku z inicjatywy Aleksandra Lasonia, w kręgu studentów Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach, z intencją promowania twórczości najnowszej i klasyki XX wieku. Swój pierwszy koncert wykonał 3 grudnia 1996 roku w Kościele Ewangelickim w Katowicach w dniu 100 rocznicy urodzin wybitnego kompozytora śląskiego Bolesława Szabelskiego, prezentując jego słynne Aforyzmy. W 1998 roku do współtworzenia zespołu zostali zaproszeni członkowie Kwartetu Akademos i innych zespołów kameralnych oraz absolwenci, wykładowcy i najzdolniejsi studenci katowickiej uczelni. Od tego momentu Orkiestra Muzyki Nowej rozpoczęła intensywną działalność artystyczną, szybko zyskując bardzo dobrą opinię w polskim środowisku muzycznym, co zaowocowało zaproszeniami na najpoważniejsze imprezy muzyczne.
Mimo nazwy i składu osobowego przekraczającego czasem dwadzieścia osób, OMN to w istocie zespół kameralny. Jego członkami są muzycy, dla których uprawianie kameralistyki stanowi główną domenę aktywności zawodowej. Repertuar wyznaczają partytury kameralne w pojedynczej obsadzie głosów. Członkowie OMN występują w różnorodnych konfiguracjach jak również w roli solistów. Muzycy pracują pod kierunkiem szefa zespołu Aleksandra Lasonia oraz Szymona Bywalca.
Od 1999 roku zespół stale gości na Warszawskiej Jesieni. Jest również zapraszany do udziału w krajowych i zagranicznych festiwalach muzycznych: Śląskie Dni Muzyki Współczesnej, Mikołowskie Dni Muzyki, New Music Marathon w Pradze, Melos-Ethos w Bratysławie i inne. Od 2002 roku jako stypendysta Ernst von Siemens Musikstiftung, uczestniczy w projekcie Förderpreise für Polen na rzecz twórczości młodej generacji kompozytorów polskich i zagranicznych. Od 2001 roku jest także gospodarzem Festiwalu Muzyki Nowej, a w 2003 roku pod egidą Śląskiego Towarzystwa Muzycznego orkiestra rozpoczęła w Bytomiu realizację cyklu edukacyjno-koncertowego pod hasłem Alchemia Muzyki Nowej.
Grupa ma w dorobku szereg światowych i polskich prawykonań utworów współczesnych, m.in.: Andrzeja Dziadka - pierwsza polska prezentacja Nokturnu, Sławomira Olszamowskiego - prawykonanie Medytacji instrumentalnych, Aleksandra Lasonia - prawykonanie kameralnej wersji Canto - Agnus Dei i wersji orkiestrowej Reliefu dla Andrzeja, Witolda Lutosławskiego - pierwsze wykonanie w Polsce Mini-uwertury, Carla Humphries'a - prawykonanie Ways to Fall, Tonu Korvitsa - prawykonanie kwartetu Dome Music, Jerzego Kornowicza - prawykonanie Figur w oplocie. Część tych utworów została napisana specjalnie dla zespołu lub też zadedykowana Orkiestrze Muzyki Nowej. W repertuarze zespołu znajdują się oprócz muzyki najnowszej również utwory należące do klasyki XX wieku.
Orkiestra Muzyki Nowej może się poszczycić szeregiem nagrań dzieł kompozytorów współczesnych. Dla 2 Programu Polskiego Radia zespół nagrał utwory: Zbigniewa BargielskiegoSlapsticks i Jerzego Kornowicza Figury w oplocie, z których to ostatnie, zadedykowane orkiestrze i Aleksandrowi Lasoniowi i zrealizowane pod jego batutą w Studiu im. Witolda Lutosławskiego – otrzymało w 2000 roku wyróżnienie Międzynarodowej Trybuny Kompozytorów w Amsterdamie. Wysoko oceniane są również rejestracje koncertów zrealizowane podczas: Śląskich Dni Muzyki Współczesnej, Mikołowskich Dni Muzyki i Warszawskiej Jesieni. Utwory wykonane przez OMN podczas WJ znalazły się na płytach CD wydanych przez festiwal. W 2003 roku płyta zespołu wydana przez PWM i DUX z utworami Bolesława Szabelskiego, Henryka Mikołaja Góreckiego, Eugeniusza Knapika, Aleksandra Lasonia i Marcela Chyrzyńskiego zdobyła nominację do nagrody „Fryderyk” 2003 w kategorii Album Roku - muzyka współczesna. Ponadto Orkiestra otrzymała takie nagrody międzynarodowe, jak P2-Prize – czyli „duńskie Grammy” – Nagroda Radia Duńskiego za 2012 rok, Pizzicato Supersonic Award (Luxemburg) Międzynarodowej Trybuny Kompozytorów (Paryż, Amsterdam) oraz nominację ICMA 2016.