Polmic - FB

prasa (D)

C D E G H J K M O P R S T W Ż

De Musica


Warszawa – Poznań – Weimar – Palermo

e-mail: demusica@demusica.pl

www: www.demusica.pl


Zamiast opisu "czasopisma" przytaczamy kilka słów Od Redakcji zamieszczonych w pierwszym numerze, który ukazał się w 2001 roku:
Rozpoczynamy wydawanie zeszytów o nazwie DE MUSICA. Mają być tak pojemne, żeby pomieścić się w nich mogły teksty zarówno o charakterze akademickim, jak i nieakademickim. Co więcej, kierujemy się zasadą, iż muzykowi nie mogą być obce inne jeszcze, niż czysto zawodowe, tematy, więc jeżeli takie się przydarzą, będą mieć u nas wzięcie. Żadnych granic sobie zatem nie stawiamy. A też nie zapominamy o tym, co powiedział ongiś Friedrich Schlegel: „Jest rzeczą równie śmiertelną dla ducha mieć system i nie mieć żadnego. Należy zatem się zdecydować na łączenie obu tych rzeczy”. Podzielmy się małą tajemnicą redakcyjną: nie umiemy wyzbyć się wahania, czy mamy się ograniczyć do tekstów przepuszczonych przez filtr muzykologiczny, estetyczny lub artystyczny, czy też odważyć się jeszcze na „kartki z życia”, z życia muzycznego, oczywiście. Na razie sami nie wiemy co postanowić (a mowa jest o publicystyce, krytyce muzycznej, nawet o luźnych dywagacjach). Nie zapowiadamy przygotowywanych tematów naszych zeszytów; Anglicy są zdania, że smak puddingu można najlepiej poznać jedząc go. Zresztą nasze przyszłe tematy będą też w jakimś stopniu zależeć od samych Czytelników, więc czujnie będziemy śledzić ich sposób czytania naszych numerów.
Parę rysów charakterystycznych DE MUSICA warto jednak odnotować na wstępie:
  • [a] zeszyty DE MUSICA mają charakter międzynarodowy. Nawiązują od samego początku i programowo współpracę z autorami z innych krajów europejskich i pozaeuropejskich. Wiele jest u nas artykułów tłumaczonych z innych języków, są też przewidziane publikacje obcojęzyczne;
  • [b] nasze teksty będą często publikowane w kilku odcinkach. Również komentarze i teksty towarzyszące jakiemuś określonemu tematowi będą często publikowane dopiero po tekście zasadniczym, w następnym numerze lub numerach kolejnych. Redakcja będzie się też starać o utrzymanie jakiegoś wybranego tematu i obudowywanie go w kolejnych zeszytach;
  • [c] poza serią główną będą publikowane numery specjalne o charakterze monograficznym, często interdyscyplinarnym i wychodzącym tematycznie poza muzykologię akademicką;
  • [d] odrębną serią towarzyszącą będą zeszyty NUOVE PAGINE, poświęconymi szeroko pojętej włoskiej kulturze muzycznej i tematom z pogranicza muzyki, związanym z kulturą śródziemnomorską;
  • [e] autorzy i tłumacze zachowują własne prawa copyright’u;
  • [f] w swej fazie aktualnej DE MUSICA ukazuje się wyłącznie w internecie pod adresem http://free.art.pl/demusica/
Redaktorem naczelnym pisma jest Michał Bristiger (Warszawa), zastępcą redaktora naczelnego - Władysław Malinowski (Poznań), a sekretarzem redakcji - Marcin Gmys (Poznań). Krąg redakcyjny tworzą również Paolo Emilio Carapezza (Palermo) i Helen Geyer (Weimar).