Polmic - FB

organizacja (F)

A B C D F G H I J K L Ł M O P R S T W Z

Fundacja Barbary Bieleckiej MUSICA MUNDI


ul. Łąkowa 1-2, pok. 107 (Akademia Muzyczna)

80-743 Gdańsk

tel. (+48 58) 300 92 56

e-mail: biuro@fbb-musicamundi.org

www: www.fbb-musicamundi.org


Fundacja Barbary Bieleckiej MUSICA MUNDI stawia sobie za cel promowanie muzyki poważnej w Polsce. Realizuje go w różny sposób. Przede wszystkim pomaga utalentowanej młodzieży. Zbieranie informacji o szczególnie zdolnych muzycznie dzieciach, w tym celu nawiązuje kontakty ze szkołami muzycznymi podstawowego i średniego szczebla całego kraju. Spośród zgłoszonych wybiera najzdolniejszych, którzy jednocześnie najbardziej potrzebują pomocy i przyznaje im stypendia na kontynuowanie nauki. W planach ma zakup niezbędnych instrumentów dla uczniów, którzy mają do nich utrudniony dostęp lub nie posiadają środków na ich nabycie. Fundacj zamierza również organizować coroczne konkursy młodych muzyków, które pozwoliłyby zauważyć tych najzdolniejszych lub kwalifikować ich do kontynuowania już przyznanej pomocy. Takie przesłuchania młodych muzyków umożliwiłyby im na wyjście poza swoją szkołę czy lokalne środowisko i oswojenie się ze specyficzną atmosferą konkursu, systemem punktacji, publicznością. Fundacja stawia sobie także za cel propagowanie muzyki poważnej. Chce wydawać płyty z utworami skomponowanymi przez muzyków, uczestniczących w organizowanych przez nią przedsięwzięciach oraz nawiązywać współpracę z innymi fundacjami, które zajmują się pomocą uzdolnionej młodzieży.
Fundacja współpracuje z Akademią Muzyczną w Gdańsku.