Polmic - FB

zespół (T)

{ A B C D E F G H I J K L Ł M N O P Q R S T V W Z

Trio Silesiano


Pl. Grunwaldzki 6a/12

50-384 Wrocław

tel. (+48 71) 321 92 25

fax (+48) 608 511 967

e-mail: r.gruba@wp.pl


Trio "SILESIANO" powstało z inicjatywy muzyków Filharmonii Wrocławskiej - flecisty Stanisława Baranka i wiolonczelisty Tadeusza Melki. Zespół w swojej wieloletniej działalności koncertowej dał się poznać miłośnikom muzyki kameralnej w wielu miastach w kraju i za granicą (Anglia, Niemcy, Węgry, Litwa oraz wielokrotnie na Sło- wacji i w Czechach). Dokonał również nagrań dla Polskiego Radia. Od 1999 roku Trio występuje w składzie: Stanisław Baranek - flet, Marek Werpulewski - fortepian i Radosław Gruba - wiolonczela. Bogaty program zespołu wypełniają utwory kompozytorów różnych epok począwszy od baroku po muzykę współczesną, również rozrywkową z elementami jazzu.