Polmic - FB

filharmonia (F)

F N O P W

Narodowe Forum Muzyki im. Witolda Lutosławskiego (dawniej: Filharmonia im. Witolda Lutosławskiego)


Plac Wolności 1

50-071 Wrocław

tel. (+48) 71 715 98 00

fax (+48) 71 330 52 12

e-mail: office@nfm.wroclaw.pl

www: www.nfm.wroclaw.pl


Dyrektor naczelny: Andrzej Kosendiak

Narodowe Forum Muzyki im. Witolda Lutosławskiego jest spadkobiercą bogatych tradycji muzycznych swego miasta. Położenie geograficzne Wrocławia i wielkie zainteresowanie jego mieszkańców kulturą muzyczną już od przełomu XVII i XVIII wieku sprawiło, że w mieście zaczęły odbywać się regularne koncerty, dzisiaj określane jako „abonamentowe”. Następnym ważnym krokiem było powstanie Wrocławskiego Stowarzyszenia Orkiestrowego w 1862 roku. Jednakże prawdziwego rozmachu tutejsze życie muzyczne nabrało w 1878 roku, gdy oddano do użytku Wrocławski Dom Koncertowy. Od tej pory zaczęli gościć we Wrocławiu najwybitniejsi artyści tego czasu, jak Johannes Brahms, Joseph Joachim, Edward Grieg, Gustav Mahler i Max Bruch. Po II wojnie światowej we Wrocławiu znalazła się grupa muzyków-entuzjastów, która w bardzo szybkim czasie nawiązała do tej bogatej tradycji.
W 1954 roku powstała Filharmonia Wrocławska , założona przez Adama Kopycińskiego i Radomira Reszke. Początkowo nosiła nazwę Wrocławskiej Orkiestry Symfonicznej. W 1958 roku otrzymała status Państwowej Filharmonii. W 1994 roku patronem orkiestry został wybitny polski kompozytor – Witold Lutosławski.
Dyrektorami wrocławskiej filharmonii byli znani muzycy sprawujący jednocześnie funkcję pierwszego dyrygenta: Józef Karol Lasocki (1954-1958), Adam Kopyciński (1958-1961), Radomir Reszke (1961-1963), Włodzimierz Ormicki (1963-1965), Andrzej Markowski (1965-1968), Tadeusz Strugała (1968-1980) i Marek Pijarowski (1980-2001). W roku 2001 rozdzielono te dwie funkcje, powierzając stanowisko dyrektora generalnego Lidii Geringer d’Oedenberg. W sezonie 2002/2003 dyrektor powierzyła Mariuszowi Smolijowi – amerykańskiemu dyrygentowi polskiego pochodzenia, uznawanemu w Stanach Zjednoczonych za jednego z najwybitniejszych w swojej generacji – funkcję dyrektora artystycznego Filharmonii Wrocławskiej. Począwszy od jubileuszowego sezonu koncertowego 2004/2005 funkcję dyrektora artystycznego Filharmonii Wrocławskiej sprawował Jan Latham-Koenig. Rok później dyrektorem Filharmonii został Andrzej Kosendiak, a od sezonu 2007/2008 stanowisko dyrektora artystycznego pełni Jacek Kaspszyk.
We Wrocławiu gościli światowej sławy polscy dyrygenci – Witold Rowicki, Jan Krenz, Jerzy Maksymiuk, Kazimierz Kord, Jacek Kaspszyk i wielu innych. Kilkakrotnie dyrygował tu sam Witold Lutosławski.
W Filharmonii Wrocławskiej występowało również wielu wybitnych solistów, m.in. Marta Argerich, Witold Małcużyński, Grigorij Sokołow, Krystian Zimerman, Midori, Wanda Wiłkomirska, Elżbieta Chojnacka, Kaja Danczowska, Krzysztof Jakowicz, Konstanty A. Kulka, Michael Ponti, Dawid i Igor Ojstrachowie, Ilya Kaler, Zofia Kilanowicz, Alexander Rudin, Daniel Stabrawa, Greg Giannascoli.
Z połączenia Międzynarodowego Festiwalu Wratislavia Cantans i Filharmonii im. W. Lutosławskiego powstało w 2014 roku Narodowe Forum Muzyki im. Witolda Lutosławskiego. Jednym z inicjatorów utworzenia tej instytucji oraz budowy nowoczesnej wielofunkcyjnej sali koncertowej jest Andrzej Kosendiak, obecnie dyrektor NFM.
Znaczne możliwości, jakie w życie kulturalne Wrocławia wniosło NFM, zaowocowały powstaniem nowych zespołów i festiwali. W ramach Narodowego Forum Muzyki działa jedenaście zespołów instrumentalnych i wokalnych: Orkiestra Symfoniczna NFM (dyrektor artystyczny Benjamin Shwartz), NFM Leopoldinum – Orkiestra Kameralna (dyrektor artystyczny Hartmut Rohde), Wrocławska Orkiestra Barokowa (dyrektor artystyczny Jarosław Thiel), Chór NFM (dyrektor artystyczny Agnieszka Franków-Żelazny), Polski Narodowy Chór Młodzieżowy, Chór Chłopięcy NFM (dyrektor artystyczny Małgorzata Podzielny), Lutosławski Quartet, LutosAir Quintet, NFM Ensemble, Polish Cello Quartet, NFM Trio Smyczkowe Leopoldinum. Narodowe Forum Muzyki koordynuje dziewięć atrakcyjnych w formule międzynarodowych wydarzeń, są to: Międzynarodowy Festiwal Wratislavia Cantans, Jazztopad, Musica Polonica Nova, Musica Electronica Nova, Forum Musicum, Leo Festiwal, Akademia Muzyki Dawnej, Festiwal Noworoczny NFM, Singing Europe. Ponadto NFM organizuje liczne projekty edukacyjne dla dzieci i młodzieży (m.in. Akademia Chóralna, Singing Europe, Pośpiewaj mi Mamo, pośpiewaj mi Tato), a także inicjatywy skierowane do dorosłych, propagujące udział w życiu kulturalnym, m.in. Chór Melomana. Do działań promujących przedsięwzięcia NFM należy zaliczyć wydawanie ogólnopolskiego miesięcznika „Muzyka w Mieście”.
Narodowe Forum Muzyki jest członkiem Zrzeszenia Filharmonii Polskich, Pearle – Live Performance Europe, European Festivals Association, International Society for the Performing Arts, Europe Jazz Network oraz jedną z najważniejszych instytucji tworzących program Wrocław 2016 – Europejska Stolica Kultury.
 
aktualizacja: luty 2016 (wa)