Polmic - FB

szkoła (K)

A I K M N O P S U W Z

Instytut Muzykologii - Uniwersytet Wrocławski


ul. Szewska 36

50-139 Wrocław

tel. (+48 71) 375 20 99

fax (+48 71) 344 57 57

tel./fax

e-mail: muzykologia@uni.wroc.pl

www: www.muzykologia.uni.wroc.pl


Historia wrocławskiej muzykologii sięga czasów przedwojennych. Po II wojnie światowej kierunek ten został uruchomiony w 1946 roku staraniem lwowskich muzykologów - ks. prof. Hieronima Feichta oraz dr Adama Zbigniewa Liebharta. Istniał jednak tylko 6 lat – do 1952 roku. Dopiero po 50 latach, z inicjatywy m.in. prof. Macieja Gołąba, wrocławską muzykologię reaktywowano.
Zakład Muzykologii w Instytucie Kulturoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego powołany został z dniem 1 października 2003 roku. Pierwsi studenci tego kierunku rozpoczęli zajęcia w październiku 2004 roku. W 2009 roku na mo­cy zarządzenia Rekto­ra Uniwersy­te­tu Wrocławskiego Zakład Muzykologii w Instytucie Kulturoznawstwa przekształcono w Katedrę Muzykologii na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych. W 2015 roku na mocy zarządzenia Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 1 lipca, Katedra Muzykologii przekształciła się w Instytut Muzykologii na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych.