Polmic - FB

konkurs (O)

D K L M N O W

Ogólnopolski Konkurs Młodych Muzyków im. Karola Kurpińskiego


Towarzystwo Muzyczne im. Karola Kurpińskiego


ul. Karola Kurpińskiego 29

64-140 Włoszakowice

tel. (+48 65) 52 52 965


Organizatorem Ogólnopolskich Konkursów Młodych Muzyków im. Karola Kurpińskiego, odbywających się od 1968 roku, jest Towarzystwo Muzyczne im. Karola Kurpińskiego we Włoszakowicach. Od początku konkursy organizowane były dla studentów akademii muzycznych z całego kraju w klasie instrumentów dętych drewnianych - przemiennie - klarnetu, fletu, oboju i fagotu. Przez blisko 30 lat przewodniczącym jury konkursu był członek Towarzystwa Muzycznego, kierownik katedry Akademii Muzycznej w Warszawie - prof. Ludwik Kurkiewicz.
W 1997 roku zmieniono formułę Konkursów Młodych Muzyków. Przemiennie Towarzystwo organizuje, w ramach Ogólnopolskiego Konkursu Młodych Instrumentalistów, konkursy: