Polmic - FB

festiwal (M)

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S U V W Ź

Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej w Katedrze Pelplińskiej


Fundacja Promocji Sztuki im. Gabriela Fauré
ul. Świętokrzyska 130/11
80-180 Gdańsk

tel. (+48) (0) 696 432 704

e-mail: mg.grubba@wp.pl

www: mfpelplin.w.interia.pl


Początkowo, od 1992 roku w Katedrze Pelplińskiej odbywał się cykl koncertów pt. Pelplińskie Koncerty Kameralne. Organizatorami cyklu był Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Pelplinie oraz Kuria Diecezjalna w Pelplinie. Koncerty miały wyłącznie charakter lokalny, a wykonawcami byli głównie muzycy krajowi. W 1999 roku (bezpośrednio po dokonanej renowacji głównych organów) zainicjowana została pierwsza edycja Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej, który od początku swego istnienia stał się jedną z największych tego typu imprez kulturalnych w Polsce i jedyną w regionie kociewskim oraz tej części województwa pomorskiego. Jej dyrektorem został Gedymin Grubba, który tę funkcję (z przerwą w latach 2001-2003; dyrektorem był wówczas Leszek Mateusz Gorecki) piastuje po dzień dzisiejszy.
Od tego czasu rozszerzył się harmonogram artystyczny festiwalu, wzrosła ilość koncertów, a dzięki występującym artystom nie tylko krajowym, ale również zagranicznym, zmienił się ich charakter i ranga. Podczas festiwalu występują muzycy ze wszystkich krajów Europy i świata. Cykl ma charakter uniwersalny: organizowane są koncerty organowe, kameralne, chóralne, symfoniczne. To powoduje, iż przedsięwzięcie staje się letnią filharmonią tego miasta.
Wiele koncertów organizowanych w ramach Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej w Katedrze w Pelplinie stanowiło i stanowi do dziś poważne wydarzenia kulturalne dla regionu. Dzięki tak szerokiej działalności, inicjatywa cieszy się ogromną popularnością wśród słuchaczy i mediów.
W 2008 roku Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej w Katedrze w Pelplinie przeżywa swój Jubileusz X-lecia. Nieprzerwanie od 1999 roku, w miesiącach lipiec-sierpień, co środę odbywają się tu koncerty organowe, kameralne, chóralne i symfoniczne. Szerokie spektrum prezentowanej muzyki oraz równie obszerne grono cenionych w świecie artystów, goszczących podczas kolejnych edycji, stanowią podstawowy sukces tego przedsięwzięcia. Koncert finałowy bieżącej edycji będzie dokładnie setnym koncertem, w ramach których wystąpiło już ok. 1.000 wykonawców, a wysłuchało ich w sumie przeszło 50.000 słuchaczy! Stanowi to bez wątpienia fenomen tego typu przedsięwzięć kulturalnych w naszym kraju.
Głównym organizatorem Festiwalu (od V edycji) jest Fundacja Promocji Sztuki im. Gabriela Fauré w Gdańsku. Pomysłodawcą i Dyrektorem Festiwalu (od 1999 roku) jest Gedymin Grubba.