Polmic - FB

organizacja (F)

A B C D F G H I J K L Ł M O P R S T W Z

Fundacja "Muzyka Kresów"


ul. Jezuicka 4/5

20-113 Lublin

tel. (+48 81) 53 261 35

fax (+48) (0) 609 609 912

tel./fax

e-mail: muzykakresow@wp.pl

www: www.muzykakresow.terra.pl


Fundacja "Muzyka Kresów" powstała w 1991 roku z inicjatywy uczonych i twórców Lublina. Głównym celem Fundacji jest prezentacja i badanie kultur tradycyjnych, a w szczególności muzyki tradycyjnej Europy Środkowo-Wschodniej. Działania Fundacji mają jednoczyć środowiska intelektualne w pracy nad odtworzeniem tożsamości narodowej i kulturowej narodów i grup etnicznych tej części Europy. Służyć temu mają organizowane przez Fundację konferencje, seminaria, koncerty, ekspedycje naukowe i programy edukacyjne. Priorytetowo traktowane są działania edukacyjne, adresowane przede wszystkim do dzieci, młodzieży i studentów.
Fundacja zorganizowała dotąd kilkanaście konferencji naukowych, ok. 100 koncertów muzyki sakralnej i ludowej, warsztaty śpiewu, tańca i gry na instrumentach, a także w latach 1995-97 festiwal "Muzyka utracona". Od 1999 roku organizuje w Lublinie festiwal "Najstarsze Pieśni Europy" z udziałem śpiewaków i zespołów z różnych krajów.
W 2003 roku fundacja "Muzyka Kresów" otrzymała pierwszą nagrodę w konkursie Pro Publico Bono 2002 na Najlepszą Inicjatywę Obywatelską w kategorii kontaktów międzynarodowych i międzyetnicznych za realizację projektu edukacyjno-badawczego nazwanego Międzynarodowa Szkoła Muzyki Tradycyjnej.