Polmic - FB

organizacja (S)

A B C D F G H I J K L Ł M O P R S T W Z

Stowarzyszenie Ogród Sztuk i Nauk


ul. Gołębia 1

05-807 Podkowa Leśna

tel. (+48 22) 729 14 21

fax (+48) 502 790 487


Stowarzyszenie Ogród Sztuk i Nauk powstało przy Muzeum Iwaszkiewiczów w Stawisku w 1994 roku. Skupia twórców kultury, związanych z regionem płd.-zach. Mazowsza - - artystów, teoretyków sztuki, przedstawicieli różnych dziedzin nauki, a także osoby nie mające zawodowych związków z kulturą, ale pragnące w niej aktywnie uczestniczyć.
Podstawowy cel działalności to popularyzacja różnorodnych dziedzin sztuki i nauki poprzez organizowanie koncertów, wieczorów literackich i teatralnych, wystaw plastycznych, wykładów popularno-naukowych, sympozjów. Spotkania cieszą się szeroką popularnością, gromadzą liczną publiczność, zarówno okoliczną, jak i warszawską.
Szczególne uznanie zyskały dwa cykle imprez, zapoczątkowane w 1996 roku:
  • Dźwięk-Słowo-Obraz-Myśl - dyskusje z udziałem wybitnych przedstawicieli kultury, dotyczące problemów sztuki współczesnej oraz towarzyszące im koncerty, aktorskie prezentacje tekstów, wystawy plastyczne. Ukazały się dwie książki, stanowiące dokumentację tych spotkań (1997, 2001); spotkania tego cyklu odbywają się zazwyczaj we współpracy ze Związkiem Kompozytorów Polskich;
  • Spotkania z Nauką i Muzyką - wykłady o charakterze popularno-naukowym, poprzedzone koncertami.
W 2000 roku Stowarzyszenie zainicjowało Festiwal "Muzyczne konfrontacje". Kolejne jego edycje zatytułowane były:
  • Bach – Vivaldi - Chopin - 2000
  • Mistrz i Uczeń - 2001
  • Muzyka źródeł - 2002
  • Między kompozycją a improwizacją - 2003
  • Piękno liryki - 2004
  • W Salonie i w Ogrodzie - 2005
W ciągu roku odbywa się ok. 30 imprez. Źródłami finansowania Ogrodu Sztuk i Nauk są dotacje i składki członkowskie. Stowarzyszeniem kieruje pięcioosobowy zarząd. Prezesem zarządu jest od początku istnienia Stowarzyszenia dr Alicja Matracka-Kościelny - muzykolog, kustosz Muzeum Iwaszkiewiczów w Stawisku.