Polmic - FB

festiwal (M)

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S U V W Ź

Muzyczne konfrontacje


Fundacja Spotkania Muzyczne
Rynek Starego Miasta 27

00-272 Warszawa

tel. (+48 22) 83 11 741

e-mail: fundacja-spotkania-muz@wp.pl


Festiwal „Muzyczne Konfrontacje” został zainicjowany w 2000 roku w Muzeum Iwaszkiewiczów w Stawisku. Związek Kompozytorów Polskich jest współorganizatorem przedsięwziecia od początku istnienia, a Alicja Matracka-Kościelny (członek ZKP) jest pomysłodawczynią i realizatorką wszystkich jego edycji. W 2016 roku organizację przedsięwzięcia przejęła od Muzeum w Stawisku Fundacja Spotkania Muzyczne utworzona w 2015 roku przy ZKP.

„Muzyczne Konfrontacje” mają każdorazowo inne haslo tematyczne; konfrontacjom poddawane są dziela wybitnych kompozytorów, ważne zjawiska w historii muzyki, style, muzyczne interpretacje. Cechą szczególną festiwalu jest jego interdyscyplinarny charakter, podejmowanie problematyki współdziałania, korespondencji sztuk, zwłaszcza muzyki i literatury. W programach festiwali znajduja się – oprócz koncertów - seminaria interdyscyplinarne; imprezami towarzyszacymi są wysrawy sztuki współczesnej i performances (m.in. J. Kaliny, J. Młodożeńca, A. Myjaka, T. Pągowskiej, A.Strumiłły).

W 17 dotychczasowych festiwalach „Muzyczne Konfrontacje” wystąpili m. in.: K. Danczowska, M. Drewnowski, K. Jabloński, K. Jakowicz, K.A. Kulka, U. Kryger, I. Monighetti, P. Paleczny, P. Plawner, E. Pobłocka, J. Rappe, T. Strahl, J. Stanienda, muzycy jazzowi, jak. A. Makowicz, D. Miśkiewicz, L. Moźdżer, W. Nahorny, W. Pawlik, T. Stańko, J. Ptaszyn-Wróblewski, A. Zaryan oraz zespoły, jak m.in. Kwartet Camerata, Opium String Quartet, Royal String Quartet, Kwartet Wilanów, sekstet wokalny ProModern.

Festiwale – Muzyczne Konfrontacje

2000-2016

Bach – Vivaldi – Chopin 2000

Mistrz i uczeń 2001

Muzyka Źródeł 2002

Między kompozycją a improwizacją 2003

Piękno liryki 2004

W Salonie i w Ogrodzie 2005

Mozart i Chopin 2006

Chopin – Szymanowski – Lutosławski 2007

Na pograniczu kultur – polskiej i ukraińskiej 2008

Dzieło Chopina i jego literackie rezonanse 2009

Od Chopina do Lutosławskiego 2010

Miłosz – Iwaszkiewicz 2011

Stawisko w muzyce i kulturze polskiej 2012

Wokół Lutoslawskiego 2013

Stawisko w kulturze polskiej 2014

Podkowa Leśna i Stawisko w kulturze polskiej 2015

Inspiracja – Inwencja – Interpretacja 2016

aktualizacja: kwiecień 2017 (wa)