Polmic - FB

filharmonia (F)

F N O P W

Filharmonia Zabrzańska


Park Hutniczy 7

41-800 Zabrze

tel. (+48 32) 271 47 17

fax (+48 32) 278 65 36

e-mail: filharmonia@filharmonia.zabrze.pl

www: www.filharmonia.zabrze.pl


Dyrektor naczelny i artystyczny: Sławomir Chrzanowski

Orkiestra Symfoniczna Filharmonii w Zabrzu powstała wiosną 1950 roku jako Filharmonia Górnicza Związku Zawodowego Górników. Początkowo zasadniczym celem działalności nowo powstałego zespołu symfonicznego było propagowanie i popularyzacja muzyki – w najszerszym tego słowa znaczenia – wśród klasy robotniczej śląskich zakładów. Drugim nurtem działalności, szczególnie pielęgnowanym do dziś, jest akcja koncertów dla dzieci i młodzieży ze specjalnie przygotowanymi programami.
Pierwsze lata działalności orkiestry to przede wszystkim prezentacje muzyki lżejszego gatunku – operowej, operetkowej, rozrywkowej oraz popularnych utworów z „klasyki”. Z biegiem czasu profil zespołu zaczął się zmieniać w kierunku programów typu filharmonicznego, który to styl pracy orkiestra obecnie reprezentuje w stopniu wysoce profesjonalnym. Potwierdzeniem tego faktu mogą być programy koncertów, ale przede wszystkim nazwiska solistów krajowych i zagranicznych. Ogromna praca muzyków oraz jej efekty zostały w połowie lat 80-tych dostrzeżone u władz. Zniknął tytuł „Filharmonia Górnicza”, a w zamian zespół otrzymał nazwę Państwowej Filharmonii, co było wyrazem uznania jej osiągnięć.
W 60-letniej działalności Orkiestry koncertowali z nią najwybitniejsi artyści z kraju i zagranicy: Wiesław Ochman, Andrzej Hiolski, Zdzisława Donat, Grażyna Brodzińska, Bogna Sokorska, Paulos Raptis, Bernard Ładysz, Romuald Tesarowicz, Piotr Paleczny, Krystian Zimerman, Krzysztof Jabłoński, Waldemar Malicki, Halina Czerny-Stefańska, Ewa Pobłocka, Konstanty Andrzej Kulka, Krzysztof Jakowicz, Bartłomiej Nizioł, Wanda Wiłkomirska, Kaja Danczowska, Grzegorz Fitelberg, Karol Stryja, Jerzy Katlewicz, Wojciech Michniewski, Jerzy Salwarowski, Marek Pijarowski, Laszlo Baranyay (Węgry), Iyrkki Myllarinen (Finlandia), Tsung Yeh, Adam Rosembloom, Lance Friedel (Stany Zjednoczone), Takako Takahashi, Shiro Hatae (Japonia), Ernest Werner Seiler, Benno Schollum (Austria), Marco Capelli, Ciro di Giovanni (Włochy), Tai Wai Li (Chiny), Iwan Iwanow, Kałudi Kałudow, Bożydar Nikołow (Bułgaria), Galina Wernygora (Ukraina) i wielu innych. Zespół wielokrotnie towarzyszył takim gwiazdom estrady jak Ryszard Rynkowski, Justyna Steczkowska, Skaldowie, Alicja Majewska, Włodzimierz Korcz, Zbigniew Wodecki, Robert Janowski, Sebastian Karpiel-Bułecka, Coma czy Czerwone Gitary.
Obok wszystkich ważniejszych scen koncertowych w kraju, orkiestra Filharmonii Zabrzańskiej kilkakrotnie koncertowała w Rosji, Słowacji, na Węgrzech, Czechach, Niemczech i Japonii. Uczestniczyła w międzynarodowych festiwalach, m.in. „Gaude Mater” w Częstochowie, "Viva il canto" w Cieszynie, im. Jana Kiepury w Krynicy, im. Krystyny Jamruz w Busku-Zdroju, Śląskiej Trybunie Kompozytorów w Katowicach, Festiwalu Gwiazd w Międzyzdrojach, "Silesia - Pradziad" w Kędzierzynie i innych. Zespół kilkakrotnie wziął udział w Międzynarodowym Konkursie Muzycznym w Dąbrowie Górniczej w charakterze orkiestry konkursowej. Orkiestra nagrała kilka płyt CD oraz zarejestrowała szereg archiwalnych programów dla Telewizji Polskiej z udziałem najwybitniejszych artystów polskich estrad.
Filharmonia Zabrzańska w przeszłości została uhonorowana m.in.: Nagrodą Kulturalną Prezydenta Zabrza, Nagrodą Światowej Fundacji „Zdrowie, Rozum, Serce” – Lider Promocji Kultury Polskiej (druga orkiestra po Filharmonii Narodowej), nagrodą „Ambasador Zabrza” i Złotą Odznaką „Zasłużony dla województwa śląskiego”.
Repertuar orkiestry preferuje utwory epoki klasycyzmu i wczesnego romantyzmu, chętnie sięgają także po dzieła współczesne – szczególnie kompozytorów szkoły śląskiej. W stałych cyklach prezentowane są estradowe wykonania oper i operetek. W stałym repertuarze jest kilka różnych programów z muzyką popularną, filmową, jazzową, musicalową, dixielandową i rozrywkową. W sezonie artystycznym zespół przygotowuje około 20 programów symfonicznych, 5 oratoryjnych, kilka rozrywkowych oraz 10 osobnych programów cyklicznych dla dzieci i młodzieży. Obecnie koncertuje średnio 10 razy w miesiącu, zarówno w siedzibie orkiestry, jak i na estradach całego kraju. Chętnie uczestniczy w imprezach charytatywnych.
Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Zabrzańskiej liczy 60 muzyków, zaś jej Dyrektorem Naczelnym i Artystycznym od 1990 roku jest Sławomir Chrzanowski.

aktualizacja: 2002, 2010 (iz), 2014 (ab)