Polmic - FB

konkurs (W)

A D E K L M N O Ś W

Wiosna Młodych Kameralistów - Konkurs Dziecięcych Zespołów Kameralnych


Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I st. im. I. J. Paderewskiego


ul. Basztowa 8

31-134 Kraków

tel. (+48 12) 422 71 60

fax (+48 12) 422 72 02

e-mail: info@kameralni.com

www: www.kameralni.com


"Wiosna Młodych Kameralistów" to muzyczny projekt edukacyjno - wychowawczy organizowany od 2003 roku w Krakowie w pierwszych dniach wiosny. Jest on przeznaczony dla dzieci szkół muzycznych I stopnia, które prezentują swój dorobek występując w zespołach kameralnych. Inicjatorem imprezy był Paweł Wójtowicz, a od początku organizowana jest ona przez Ogólnokształcącą Szkołę Muzyczną I st. im. I. J. Paderewskiego w Krakowie we współpracy z Impresariatem Artystycznym „Sinfonia”. Program składa się z kilku elementów:
  • Konkurs Dziecięcych Zespołów Kameralnych (współpomysłodawca—Jadwiga Wyroba)
  • Festiwal Dziecięcych Zespołów Kameralnych
  • Kurs interpretacyjno - wykonawczy dla dziecięcych zespołów kameralnych ze znanymi i uznanymi pedagogami
  • Warsztaty edukacyjne dla nauczycieli
  • Koncerty mistrzów i młodych utalentowanych wykonawców muzyki kameralnej
  • Kluby Młodych Kameralistów
Głównym zamierzeniem organizatorów projektu jest stworzenie nowego niestandardowego programu edukacyjnego, którego celem jest szerzenie wśród najmłodszych adeptów sztuki gry na instrumentach, radości ze wspólnego muzykowania.
Wiosna Młodych Kameralistów skierowana jest przede wszystkim do uczniów tworzących zespoły kameralne (duety, tria, kwartety, kwintety) na poziomie szkół muzycznych pierwszego stopnia. Daje to możliwość porównania się młodym zespołom z innymi grupami, szansę gry w pięknych salach, przed znakomitymi muzykami (mistrzami), przed życzliwą publicznością. Wykładowcami, wykonawcami i Jurorami są zawsze wybitni muzycy uznani w środowisku za autorytety. m.in. prof. Kaja Danczowska, prof. Stanisław Krawczyński, Mariola Cieniawa, Kevin Kener (USA) i inni. Zamierzeniem organizatorów jest przekształcenie tego konkursu w niedługiej przyszłości w międzynarodową imprezę.
Do 2008 roku odbyły się cztery edycje Konkursu Dziecięcych Zespołów Kameralnych (w 2003, 2004, 2006 i 2008 roku). Od drugiej edycji organizowany jest co dwa lata, naprzemiennie z Festiwalem Dziecięcych Zespołów Kameralnych.