Polmic - FB

konkurs (O)

A D E K L M N O Ś W

Ogólnopolski Konkurs Altówkowy im. Jana Rakowskiego


Towarzystwo Muzyczne im. Henryka WieniawskiegoSekretariat Ogólnopolskich Konkursów Muzycznych


ul. Świętosławska 7

61-840 Poznań

tel. (+48 61) 852 26 42

fax (+48 61) 852 89 91

tel./fax (+48 61) 852 89 92

e-mail: biuro@wieniawski.pl

www: www.wieniawski.pl


Prof. Jan Rakowski urodził się w roku 1898 w Krakowie. W latach 1909-1914 kształcił się jako skrzypek i altowiolista w klasie prof. K. Wierzuchowskiego w Konserwatorium Towarzystwa Muzycznego w Krakowie. Od roku 1913 był członkiem orkiestry Teatru Ludowego i Miejskiego w Krakowie. Swoje umiejętności instrumentalne w zakresie gry na altówce i violi d' amore doskonalił pod kierunkiem Z. Jahnkego w Państwowym Konserwatorium Poznańskim w latach 1922-1926. Od roku 1922 datowała się współpraca Jana Rakowskiego z Operą Poznańską; początkowo jako członka orkiestry, a następnie - do roku 1957 (z przerwą wojenną) - jako koncertmistrza grupy altówek. W latach międzywojennych występował on także jako solista, m.in. prezentując po raz pierwszy w Poznaniu Koncert na altówkę P. Hindemitha, oraz jako kameralista - członek Poznańskiego Tria Smyczkowego i, powołanego z inicjatywy Poznańskiego Towarzystwa Muzycznego, Kwartetu Smyczkowego. Pracę pedagogiczną w Konserwatorium Poznańskim Rakowski rozpoczął w roku 1933. Po zakończeniu II wojny światowej prowadził klasę altówki w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Poznaniu na stanowisku profesora nadzwyczajnego. W tej uczelni pełnił także funkcję prodziekana Wydziału Instrumentalnego i kierownika Katedry Instrumentów Smyczkowych. Współpracował z poznańskimi szkołami muzycznymi II stopnia; był także konsultantem w zakresie gry na altówce. Pozostawił wiele opracowań utworów muzycznych na skrzypce, altówkę i violę d' amore, m.in. ujętych w zbiór utworów z XVII i XVIII wieku pt. Z dawnych czasów, Taniec Słowiański A. Dvoraka, Toccatę G. Frescobaldiego, Larghetto z IX Sonaty fletowej G. F. Haendla, Menueta J. B. Lully'ego, Elegię J. Masseneta, Arię a-moll H. Purcella, Sarabandę G. Tartiniego.
Akademia Muzyczna im. I. J. Paderewskiego - we współpracy z Towarzystwem Muzycznym im. H. Wieniawskiego w Poznaniu - od 1975 roku co pięć lat organizuje, przeznaczony dla studentów i absolwentów polskich uczelni muzycznych, Ogólnopolski Konkurs Altówkowy im. Jana Rakowskiego.