organizacja (P)

A B C D F G H I J K L Ł M O P R S T W Z

Porozumienie "Łazienki Królewskie"


e-mail: plk@zpap.pl

www: www.bialo-czerwona.pl


Porozumienie "Łazienki Królewskie" to najpoważniejsze obecnie stowarzyszenie organizacji twórców, zajmujące się ochroną ich wspólnych interesów. Zostało powołane w celu koordynacji działań zmierzających do kompleksowego uregulowania wszelkich przepisów prawnych, gwarantujących rozwój kultury narodowej i zapewnienia właściwych warunków uprawiania twórczości i działalności intelektualnej.
W skład Porozumienia wchodzą:
Rada Konsultacyjna Związków Zawodowych i Stowarzyszeń Twórców Kultury
oraz związki i stowarzyszenia:
 • Ogólnopolski Związek Zawodowy Artystów Scen Muzycznych
 • Polskie Stowarzyszenie Jazzowe
 • Sekcja Krajowa Pracowników Instytucji Artystycznych NSZZ "Solidarność"
 • Stowarzyszenie Architektów RP
 • Stowarzyszenie Autorów i Wydawców POLSKA KSIĄŻKA
 • Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich
 • Stowarzyszenie Dziennikarzy RP
 • Stowarzyszenie Muzyków Rozrywkowych w Polsce
 • Stowarzyszenie Polskich Artystów Muzyków
 • Stowarzyszenie Tłumaczy Polskich
 • Związek Autorów Filmowych
 • Związek Artystów Scen Polskich
 • Związek Kompozytorów Polskich
 • Związek Literatów Polskich
 • Związek Polskich Artystów Fotografików
 • Związek Polskich Artystów Malarzy i Grafików
 • Związek Polskich Artystów Plastyków
 • Związek Polskich Artystów Plastyków "Polska Sztuka Użytkowa"
 • Związek Zawodowy Aktorów Polskich
 • Związek Zawodowy Polskich Artystów Plastyków
 • Związek Zawodowy Stowarzyszonych Twórców FORUM
Swoją działalność Porozumienie zainaugurowało wiosną 2003 roku walką o utrzymanie 50% kosztów uzyskania przychodu. Obecnie najgorętsze tematy, którymi zajmuje się stowarzyszenie, to realna groźba "oVATowania" twórców (projekt nowej ustawy o VAT już w sejmie), nowej ustawy o prawach autorskich (pisana pod dyktando producentów), problem ubezpieczeń społecznych i groźba ponownego odebrania rzeczonych 50% kosztów uzyskania przychodów w 2005 roku.
Na stronie www.bialo-czerwona.pl umieszczane są aktualne informacje, artykuły prasowe i "wewnętrzne", analizy itp..