Polmic - FB

wydawca (T)

A B C D E F I J M N O P R S T U W Z

Triangiel – Wydawnictwo Muzyczne


ul. Samorządowa 13

05-400 Otwock

tel. (+48 22) 788 56 07

e-mail: triangiel@triangiel.com

www: www.triangiel.com


Wydawnictwo Muzyczne Triangiel powstało w 1991 roku. Założone zostało przez grupę muzykologów, muzyków i poligrafów, specjalizujących się w opracowywaniu, redagowaniu oraz wydawaniu publikacji muzycznych – nut oraz książek. Redaktorem naczelnym Wydawnictwa jest Włodzimierz Sołtysik.

Triangiel publikuje utwory od okresu średniowiecza aż do czasów obecnych. Większość stanowi muzyka polska, aczkolwiek w ofercie są również dzieła największych mistrzów europejskich (Bach, Vivaldi). Duża część publikacji to repertuar chóralny, chociaż Triangiel wydaje także utwory instrumentalne (fortepian, organy, skrzypce, wiolonczela, gitara, flety), pieśni solowe oraz wokalno-instrumentalne dzieła oratoryjne. Każdy zbiór utworów zaopatrzony jest we wstęp historyczno-muzykologiczny, pełne wersje tekstów (w przypadku pieśni) oraz komentarz (w przypadku muzyki dawnej). Warto podkreślić, iż wiele utworów, zarówno dawnych jak i współczesnych, zostało opublikowanych przez Triangiel po raz pierwszy w historii.

Ofertę wydawnictwa w znacznym stopniu poszerza cykl adaptacji i opracowań dla dzieci i młodzieży. Opracowania te posiadają zróżnicowany stopień trudności: adresowane są zarówno do dzieci w wieku wczesnoszkolnym jak też do dzieci starszych oraz młodzieży, również ze szkół muzycznych (różnego typu opracowania wielogłosowe).

Oprócz nut Wydawnictwo Muzyczne Triangiel publikuje także podręczniki i programy komputerowe przeznaczone dla szkół muzycznych, biografie znanych muzyków oraz wydaje płyty kompaktowe, zawierające w dużej części nagrania opublikowanych utworów.