Polmic - FB

organizacja (S)

A B C D F G H I J K L Ł M O P R S T W Z

Stowarzyszenie im. Ludwiga van Beethovena


ul. Długa 19/5

31-147 Kraków

tel. (+48 12) 423 15 17

e-mail: biuro@beethoven.org.pl

www: www.beethoven.org.pl


Filia w Warszawie:
ul. Chmielna 15/10
00-021 Warszawa
tel.: (+48 22) 331 91 91
fax: (+48 22) 313 00 05 Stowarzyszenie im. Ludwiga van Beethovena powołane zostało 24 września 2003 roku w Krakowie. Wśród celów przyświecających Stowarzyszeniu są m.in.:
  • organizowanie stałej imprezy cyklicznej tj. Wielkanocnego Festiwalu Ludwiga van Beethovena
  • promocja muzyki klasycznej
  • upowszechnianie wiedzy o muzyce klasycznej i jej autorach
  • kształcenie młodzieży uzdolnionej muzycznie
  • ochrona muzycznego dziedzictwa narodowego
  • promowanie muzyki jako narzędzia integracji społeczeństw i narodów Europy oraz Świata
  • prowadzenie działalności wychowawczej i popularyzatorskiej w zakresie kultury wspieranie dobroczynności i działań humanitarnych.