organizacja (P)

A B C D F G H I J K L Ł M O P R S T W Z

Polskie Stowarzyszenie Jazzowe


ul. Hoża 35/24

00-681 Warszawa

e-mail: biuro@psjazz.pl

www: www.psjazz.pl


Polskie Stowarzyszenie Jazzowe formalnie powstało w 1969 roku, chociaż jego początków można upatrywać ok. 10 lat wcześniej. Jest to organizacja społeczna zrzeszająca ponad 300 członków – muzyków jazzowych, krytyków, publicystów, organizatorów, animatorów i promotorów kultury, współtworzących w Polsce scenę jazzową. PSJ stanowi ich naczelną reprezentację. Do głównych celów stowarzyszenia należy m.in. promowanie jazzu i pokrewnych gatunków muzycznych oraz działanie na rzecz wszechstronnego rozwoju muzyki jazzowej i jej pozycji w polskiej kulturze. PSJ od lat zajmuje się organizowaniem koncertów, festiwali (np. Old Jazz Meeting Złota Tarka w Iławie, Festiwal Wokalistów Jazzowych w Zamościu, Jazz nad Odrą we Wrocławiu, Jazz na Starówce w Warszawie), imprez jazzowych, konkursów, warsztatów oraz patronuje inicjatywom jazzowym w Polsce. Jest także współorganizatorem Międzynarodowego Festiwalu Jazzowego Jazz Jamboree w Warszawie. Ponadto upowszechnia jazzową twórczość muzyczną, dba o jej poziom artystyczny, sprawuje edukacyjną opiekę nad amatorskim ruchem jazzowym oraz współuczestniczy w kształtowaniu polityki kulturalnej w Polsce w zakresie kwestii związanych z muzyką jazzową i gatunkami pokrewnymi. W latach 90-tych ubiegłego wieku PSJ zapoczątkowało w Polsce program kształcenia w zakresie muzyki jazzowej i rozrywkowej, korzystając z wiedzy polskich i zagranicznych muzyków jazzowych. Realizacja programu nastąpiła poprzez organizowanie warsztatów jazzowych (np. w Puławach czy w Margolinie) oraz utworzenie jedynego w średnim szkolnictwie muzycznym Wydziału Jazzu w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych nr 2 im. Fryderyka Chopina w Warszawie. Zakres kształcenia Wydziału został poszerzony o Policealne Studium Jazzu, dzięki czemu można kontynuować naukę po ukończeniu szkoły muzycznej II stopnia.  

Zarząd PSJ:

  • Mariusz Bogdanowicz – prezes
  • Piotr Rodowicz – wiceprezes
  • Miłosz Wośko – wiceprezes
  • Bogusław Dziekański
  • Henryk Malesa
  • Michał Sołtan
  • Janusz Szrom
  • Marcin Olak