Polmic - FB

organizacja (F)

A B C D F G H I J K L Ł M O P R S T W Z

Fundacja Ewy Czeszejko-Sochackiej "Promocja talentu"


ul. Cegłowska 28

01-803 Warszawa

tel. (+48 22) 669 82 84

fax (+48 22) 834 14 18

e-mail: fundacja@talent.pl

www: www.talent.pl


Celem Fundacji Ewy Czeszejko-Sochackiej "Promocja Talentu" jest organizowanie i udzielanie stypendiów krajowych i zagranicznych młodzieży polskiej szczególnie uzdolnionej muzycznie, plastycznie, teatralnie, operowo i filmowo oraz organizowanie i przekazywanie sprzętu muzycznego i plastycznego dla szkół, w państwowym systemie kształcenia.