Polmic - FB

organizacja (S)

A B C D F G H I J K L Ł M O P R S T W Z

Stowarzyszenie Artystów Wykonawców Utworów Muzycznych i Słowno-Muzycznych SAWP


ul. Grzybowska 32

00-863 Warszawa

tel. (+48 22) 624 71 27

e-mail: biuro@sawp.pl

www: www.sawp.pl


Stowarzyszenie Artystów Wykonawców Utworów Muzycznych i Słowno - Muzycznych SAWP (dawniej Stowarzyszenie Polskich Artystów Wykonawców Muzyki Rozrywkowej) powstało w roku 1994 w celu podjęcia działalności w charakterze organizacji zbiorowego zarządzania prawami artystów wykonawców.
Cel ten realizuje od chwili uzyskania zezwolenia na działalność w tym charakterze od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Członkami stowarzyszenia są między innymi popularni artyści wykonawcy, których repertuar stanowi w przybliżeniu ponad 50 procent nadawanego przez radio repertuaru polskiego.
Stowarzyszenie SAWP powstało w 1994 roku. Na mocy Decyzji Ministra Kultury i Sztuki uzyskało status organizacji zbiorowego zarządzania prawami do artystycznych wykonań utworów muzycznych i słowno-muzycznych na nastepujących polach eksploatacji: utrwalanie, zwielokrotnianie określonych technik, wprowadzenie do obrotu, publiczne odtwarzanie, najem, dzierżawa, nadawanie. SAWP było pierwszą w Polsce organizacją zbiorowego zarządzania powstałą na gruncie ustawy z 4.02.1994 r., budowaną od podstaw, która nie odziedziczyła starych struktur organizacyjnych i członkowskich, siedziby władz czy regulaminów.