Polmic - FB

organizacja (O)

A B C D F G H I J K L Ł M O P R S T W Z

Ogólnopolski Klub Miłośników Opery "Trubadur"


ul. Brzozowa 12/23

00-286 Warszawa

tel. (0-22) 8319906

fax

tel./fax

www: www.trubadur.pl


Ogólnopolski Klub Miłośników Opery „Trubadur” został założony w 1996 roku z inicjatywy Anny Chojnowskiej i Anety Śmiałek, które zaproponowały utworzenie stowarzyszenia zrzeszającego melomanów szczególnie zainteresowanych sztuką operową. Honorowy patronat nad „Trubadurem” objął Program II Polskiego Radia. Klub oficjalnie zakończył działalność w 2017 roku, jednak wciąż prowadzi stronę internetową i przyjmuje nowe artykuły.

Przez ponad 20 lat działalności „Trubadur” zrzeszał ponad 150 osób z różnych części Polski, z których większość nie była profesjonalnie związana z muzyką. Klub miał na celu umożliwić nawiązanie kontaktów między melomanami i dyskusje na operowe tematy. Regularnie odbywały się spotkania, podczas których członkowie mieli okazję rozmawiać czy słuchać unikatowych nagrań. Organizowano także spotkania ze znakomitymi gośćmi z muzycznego świata (m.in. Aliną Bolechowską, Izabelą Kłosińską, Marią Fołtyn, Mariuszem Godlewskim, Adamem Kruszewskim, Jackiem Kaspszykiem), wspólne wyjścia na spektakle operowe oraz zagraniczne wyjazdy na opery, m.in. do Pragi, Drezna czy Rygi.

Klub co kwartał wydawał czasopismo Trubadur mające około 40 stron w jednym numerze. Ukazywały się tam teksty publicystyczne członków Klubu, recenzje obejrzanych przedstawień operowych, wywiady z polskimi i zagranicznymi artystami sceny operowej, opisy mniej znanych śpiewaków czy oper. Od 2012 roku papierowa wersja Trubadura nie jest już wydawana, działalność publicystyczna Klubu skupia się na publikacjach na stronie internetowej.

Klub był współtwórcą Nagrody im. Andrzeja Hiolskiego przyznawanej śpiewakom za najwybitniejsze role operowe w danym sezonie. Ponadto od IV edycji Międzynarodowego Konkursu Wokalnego im. Stanisława Moniuszki Klub przyznawał Nagrodę Publiczności. „Trubadur” wielokrotnie organizował także recitale wokalne śpiewaków młodego pokolenia.

W 2006 roku „Trubadur” uzyskał status organizacji pożytku publicznego, a pierwsze darowizny związane z tą działalnością wpłynęły w roku następnym. Klub nie prowadził aktywności nastawionej na zysk, wszystkie przychody pochodziły z pracy społecznej ogółu członków oraz z darowizn, które stanowiły ok. 5-20% rocznych przychodów.