Polmic - FB

organizacja (P)

A B C D F G H I J K L Ł M O P R S T W Z

Polskie Towarzystwo Bachowskie


ul. Zwierzyniecka 1

31-103 Kraków

tel. (+48 12) 422 09 58


Towarzystwo Bachowskie zostało powołane we Wrocławiu w lutym 1999 roku. Obecnie ma swoją siedzibę w Krakowie. Do głównych celów stowarzyszenia należy szeroko pojęta popularyzacja dzieł Jana Sebastiana Bacha poprzez organizację koncertów, wykładów, spotkań, itp.
Towarzystwo utrzymuje kontakty z Neue Bachgesselschaft w Lipsku – najstarszym towarzystwem bachowskim na świecie.