organizacja (S)

A B C D F G H I J K L Ł M O P R S T W Z

Stowarzyszenie Muzyka w Kulturze


Poznań

tel. (+48 61) 825 78 40

e-mail: mwk@free.art.pl

www: http://free.art.pl/mwk


Stowarzyszenie powstało w październiku 2001 roku z inicjatywy pracowników Katedry Muzykologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W chwili obecnej liczy ponad 20 członków, których – niezależnie od reprezentowanej profesji – łączy zamiłowanie do dobrej muzyki.
Celem stowarzyszenia jest wspieranie działań o charakterze naukowym, edukacyjnym, artystycznym i organizacyjnym, które mają związek z muzyką. Stowarzyszenie zamierza promować inicjatywy i prace ludzi młodych, którzy jeszcze studiują albo stawiają pierwsze kroki w zawodowym życiu. Do nich głównie adresowane jest pismo online TonText. Na jego łamach znajdą się wywiady, teksty o muzyce oraz omówienia nowości wydawniczych.