Polmic - FB

organizacja (F)

A B C D F G H I J K L Ł M O P R S T W Z

Fundacja Pro Academia Narolense


ul. Pługa 3/21

02-047 Warszawa

fax

tel./fax

e-mail: fundacja@narol.org.pl

www: www.narol.org.pl


Fundacja Pro Academia Narolense jest organizacją pozarządową utworzoną w roku 1999 przez prof. Władysława Kłosiewicza. Do jej zadań należy odbudowa XVIII-wiecznego zespołu pałacowo-parkowego w Narolu w celu utworzenia w nim artystycznego centrum naukowo-szkoleniowego, nawiązującego do tradycji szkoły artystycznej założonej przez Feliksa Antoniego hr. Łosia - budowniczego i pierwszego właściciela pałacu.

Projekty Fundacji
Fundacja prowadzi działalność w zakresie edukacji kulturalnej i promocji twórczości, inicjuje i wspiera przedsięwzięcia służące integracji i edukacji artystycznej uzdolnionej młodzieży, działa na rzecz ochrony dziedzictwa przeszłości i zabytków kultury, organizuje liczne spotkania i międzynarodowe imprezy kulturalne.

  • Akademia Narolska – Międzynarodowe Galicyjskie Warsztaty Artystyczne.
    Kursy dla profesjonalnych młodych artystów to prawdziwe „spotkania z mistrzem”. Piękne otoczenie narolskiego pałacu sprzyja twórczej atmosferze. Podejmowane działania służą doskonaleniu zawodowemu, artystycznemu i naukowemu wybitnie uzdolnionej młodzieży artystycznej, muzyków, plastyków, także historyków sztuki, literatury, muzykologów, teatrologów i konserwatorów zabytków, zwłaszcza z krajów Europy Środkowej i Wschodniej. Program Fundacji „Akademia Narolska” otrzymał nagrodę specjalną VI edycji konkursu Fundacji Kultury „Małe Ojczyzny - Tradycja dla przyszłości”.
  • Narolskie spotkania - cykl koncertów, wykładów, przedstawień i wystaw.
    To okazja do spotkań z najwybitniejszymi twórcami. Gościły już m.in.: Konstantego Andrzeja Kulkę, Marka Drewnowskiego, Alinę Mleczko, Kwartet Prima Vista, Ryszarda Peryta, Krystynę i Bohdana Pociejów, Bohdana Cywińskiego i Zdzisława Najdera. W kościele w Narolu nagrany został szereg płyt m.in. płyta J.S. Bach. Wariacje Goldbergowskie nagrodzona Fryderykiem 2000.
  • Cesarsko - Królewski Jarmark Galicyjski.
    Coroczny, osadzony w lokalnej tradycji, festyn twórców i rzemieślników ludowych. Wspólną zabawę uświetnili swymi występami: Stanisław Soyka, zespół VooVoo, Kapela ze Wsi Warszawa, Orkiestra p.w. Świętego Mikołaja, Cracow Klezmer Band i wielu innych.

Fundacja stawia sobie za cel spełnianie funkcji ważnego dla regionu ośrodka życia kulturalnego, miejsca spotkań, wymiany doświadczeń i myśli. Prowadzi aktywną promocję tego niezwykłego miejsca – m. in. w roku 2002 gościła grupę dziennikarzy z krajów Unii Europejskiej. Upowszechnia wiedzę o pamiątkach przeszłości, o dorobku i bogactwie wielokulturowej tradycji regionu. Ze szczególną mocą podkreśla potrzebę ratowania zabytków i dziedzictwa kulturowego. Z jej inicjatywy powstała nowa strategia rozwoju Gminy Narol. Ważne miejsce zajmuje w niej tworzenie nowoczesnej infrastruktury turystycznej i kreowanie wartościowych projektów w dziedzinie kultury i sztuki. We współpracy z b. Ośrodkiem Ochrony Zabytkowego Krajobrazu fundacja przeprowadziła gruntowne badania naukowe unikalnego wielkoprzestrzennego założenia Narola. Badania te umożliwią przywrócenie dawnej świetności narolskiej rezydencji i klasycystycznemu parkowi przy pałacu.

Oddział Terenowy w Narolu - Zespół Pałacowo-Parkowy w Narolu
ul. Pałacowa 1/3
37-610 Narol
tel./fax: (+48 16) 631 71 99