Polmic - FB

opera/teatr (T)

G K M N O P S T W

Teatr Muzyczny – Operetka Wrocławska


ul. Marszałka J. Piłsudskiego 72

50-020 Wrocław

tel. (+48 71) 344 49 16

fax (+48 71) 343 80 51

tel./fax (+48 71) 343 87 26

e-mail: operetka@teatr-muzyczny.pl

www: www.teatr-muzyczny.pl


Teatr Muzyczny – Operetka Wrocławska jako ośrodek kulturotwórczy na Dolnym Śląsku rozpoczął działalność już 27 września 1945 roku. Jednak za dzień powstania Teatru przyjmuje się 21 marca 1955 roku, kiedy to wystawiono Zemstę nietoperza Johanna Straussa w reżyserii Szymona Szurmieja.
Siedziba Teatru Muzycznego mieści się w zabytkowym obiekcie przedwojennego kinoteatru „Capitol” wybudowanego w 1929 roku.
Złotymi zgłoskami w historii Teatru zapisali się dyrektorzy: Beata Artemska, Barbara Kostrzewska i Leon Langer – znani artyści polskiej sceny i realizatorzy wybitnych spektakli. Od 1984 roku dzięki dyrektorowi administracyjnemu, a następnie od 1991 roku naczelnemu i artystycznemu – Markowi Rosteckiemu – siedziba Operetki została wyremontowana i wyposażona technicznie. Pozwoliło to na rozszerzenie możliwości repertuarowych, przekształcając scenę w Teatr Muzyczny.
W Teatrze pracują wybitni artyści, cieszący się uznaniem i powodzeniem nie tylko we Wrocławiu. Większość z nich to absolwenci wrocławskich uczelni artystycznych. Teatr Muzyczny rokrocznie przyjmuje nowych artystów, lecz coraz trudniej jest zdać egzamin na miejsce w zespole. Podkreślić należy również fakt, iż wysoko wykwalifikowany zespół pracowników technicznych przyczynia się w znacznej mierze do sukcesów artystycznych teatru. Sukcesy te są wynikiem współpracy z wybitnymi reżyserami, choreografami, dyrygentami i scenografami krajowymi i zagranicznymi.
Wysoki poziom artystyczny sprawia, że otrzymywanych jest coraz więcej zaproszeń z kraju i zagranicy. Od 1992 roku Teatr Muzyczny – Operetka Wrocławska ciągle zaznacza swoją obecność za granicą. Jest to wynikiem współpracy z impresariami współproducentami wielu spektakli. W koprodukcji z impresariem niemieckim i holenderskim zrealizowano: Wiedeńską krew, Hallo, Dolly!, Uprowadzenie z Seraju, Studenta żebraka, Hrabiego Luxemburga, Ptasznika z Tyrolu, Księżniczkę czardasza. Premiery tych przedstawień odbyły się w Niemczech i Holandii. W ciągu 8 lat Teatr wystawił ok. 350 przedstawień na scenach Niemiec, Danii, Austrii, Francji, Belgii, Holandii, Ukrainy, prezentując się w ważnych ośrodkach kulturalnych, takich jak: Amsterdam, Berlin, Fulda, Monachium, Dortmund, Essen, Ingolstadt, Garmisch-Partenkirchen, Strasbourg, Kijów.
Teatr Muzyczny współpracuje i prowadzi wymianę artystyczną z pokrewnymi teatrami Kowna i Kijowa. W swojej siedzibie od kilku lat prowadzi działalność pedagogiczną, głównie baletową i taneczną (Szkoła Baletowa, Studio Musicalowe, Młodzieżowy Teatr Tańca) dla uzdolnionych dzieci i młodzieży, tworząc tym samym bogaty ośrodek kulturotwórczy.