Polmic - FB

organizacja (P)

A B C D F G H I J K L Ł M O P R S T W Z

Polska Rada Muzyczna


c/o Narodowy Instytut Fryderyka Chopina ul. Tamka 43

00-355 Warszawa

tel. (+48) 508 337 760

e-mail: fprm@prm.art.pl

www: www.prm.art.pl


Polska Rada Muzyczna jest członkiem Międzynarodowej Rady Muzycznej przy UNESCO i została powołana w 2002 roku w celu porozumienia, koordynacji i podejmowania działań na rzecz polskiej kultury muzycznej. Należą do niej takie instytucje jak filharmonie, uczelnie, instytuty i wydawnictwa muzyczne, narodowe instytucje kultury, związki twórcze, fundacje i stowarzyszenia. Występuje we wspólnym imieniu wszystkich organizacji członkowskich, a główną jej rolą jest działanie na rzecz rozwoju twórczości, wykonawstwa, edukacji muzycznej, popularyzowanie polskiego dorobku kulturowego, formułowanie ocen, programów i określanie metod działania na rzecz polskiej kultury muzycznej.

Polska Rada Muzyczna od 1956 roku reprezentuje polskie środowiska muzyczne na forum międzynarodowym, tj. w Międzynarodowej Radzie Muzycznej przy UNESCO. Od 1968 roku działa jako jej Polska Sekcja. W skład Polskiej Rady Muzycznej wchodziły znane i cenione osobistości ze świata polskiej kultury muzycznej, m.in. Zofia Lissa, Elżbieta Dziębowska, Jan Stęszewski, Józef Patkowski, Kazimierz Serocki, Krzysztof Penderecki (członek honorowy), Mieczysław Tomaszewski, Andrzej Rakowski, Włodzimierz Kotoński, Andrzej Panufnik, Jan Krenz, Witold Lutosławski (członek honorowy). 

Aby realizować projekty Polskiej Rady Muzycznej, w 2003 roku powołano Fundację PRM. Do zadań Fundacji należą m.in. badanie środowiska muzyków w Polsce, tworzenie katalogów „zawodów muzycznych”, wspieranie działalności PRM na forum międzynarodowym, działania na rzecz środowiska muzycznego w Polsce.

Polską Radę Muzyczną wspierają m.in. Związek Artystów Wykonawców STOART i Stowarzyszenie ZAiKS.Zarząd Fundacji PRM:

  • Joanna Grotkowska – dyrektor, prezes Zarządu
  • Krzysztof Baculewski
  • Wincenty Krawczyk
  • Dariusz Przybylski

Rada Fundacji PRM:

  • Jerzy Kornowicz – przewodniczący (Związek Kompozytorów Polskich)
  • Klaudiusz Baran (Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie)
  • Stanisław Leszczyński (Teatr Wielki – Opera Narodowa)
  • Maciej Puto (Filharmonia Pomorska)