polmic logo 2009 250

newsletter
FB 50
„Byłem tu, Fryderyk”
24 stycznia 1018, Warszawa
XI Międzynarodowy Konkurs Wiolonczelowy im. Witolda Lutosławskiego
29 stycznia - 10 lutego 2018 , Warszawa
XV Konkurs Kompozytorski im. Tadeusza Ochlewskiego
31 stycznia 2018 roku
Henryk Mikołaj Górecki III Symfonia „Symfonia Pieśni Żałosnych”
Premiera płyty
Ogólnopolski Konkurs Orkiestr Smyczkowych
27-28 marca 2018, Bydgoszcz
„Sinfonia Varsovia Kameralnie” – nowy cykl koncertów w siedzibie Orkiestry
3 stycznia - 5 grudnia 2018, Warszawa
Arte dei Suonatori Masterclasses
12–18 lutego 2018, Radziejowice

organizacja (F)

A B C D F G H I J K L M O P R S T W Z Ł

Fundacja Polskiej Rady Muzycznej


c/o Narodowy Instytut Fryderyka Chopinaul. Tamka 43

00-355 Warszawa

tel. (+48) 508 337 760

e-mail: fprm@prm.art.pl

www: www.prm.art.pl


Fundacja Polskiej Rady Muzycznej powołana została w 2003 roku dla realizacji celów statutowych Polskiej Rady Muzycznej oraz obsługi działań jej Zarządu. Fundacja działa na podstawie ustawy o fundacjach oraz Statutu FPRM. Dyrektorem Fundacji oraz Prezesem Zarządu od 2007 roku jest Joanna Grotkowska -muzykolog, dziennikarka muzyczna, organizatorka życia muzycznego sceny współczesnej.

Realizowane projekty:

* Badanie środowiska muzyków w Polsce, tworzenie katalogu „zawodów muzycznych” (dofinansowane przez MKiDN)
* inne działania wspierające zmiany systemowe
* wspieranie działalności PRM na forum międzynarodowym (Europejska Rada Muzyki, Międzynarodowa Rada Muzyki)
* organizacja Festiwalu Muzyki Improwizowanej „Ad Libitum” www.ad-libitum.pl wspierającego ideę kreatywności i swobodnej wypowiedzi (zdolności improwizacji) młodego pokolenia muzyków polskich (dofinansowane przez MKiDN i Urząd Miasta Warszawa)
* działania na rzecz powszechnej edukacji muzycznej.

aktualizacja: październik 2017 (wa)