Polmic - FB

konkurs (O)

D K L M N O W

Ogólnopolski Konkurs Chórów Kościelnych CAECILIANUM


Zarząd Główny Związku Chórów Kościelnych CAECILIANUM


ul. Dewajtis 3

01-815 Warszawa

tel. (+48 22) 561 01 38

e-mail: caecilianum-wwa@warszawa.opoka.org.pl

www: www.caecilianum.warszawa.opoka.org.pl


Konkurs organizowany jest od 2001 roku przez Związek Chórów Kościelnych CAECILIANUM – jeden z dwóch największych związków zrzeszających chóry kościelne. W konkursach CAECILIANUM biorą udział zespoły amatorskie. Są to najlepsze chóry parafialne z całej Polski wybrane, spośród kilkudziesięciu, we wstępnych eliminacjach.
Przesłuchania konkursowe składają się z serii krótkich koncertów, podczas których chóry a cappella wykonują przygotowane utwory. Zespoły sięgają po repertuar z różnych epok: muzyka dawna, chorały oraz kompozycje oparte na motywach chorału gregoriańskiego sąsiadują z muzyką współczesną. Pośród prezentowanych kompozycji pojawia się wiele perełek muzyki chóralnej. Wykonywane są dzieła wielkich kompozytorów polskich i europejskich: Gorczyckiego, Bacha, Haendla, Mozarta czy Brucknera. Celem konkursu jest nie tylko prezentacja najpiękniejszych utworów. Jury złożone z profesorów wyższych uczelni muzycznych i wybitnych znawców muzyki chóralnej kładzie duży nacisk na interpretację i poziom wykonania. Konkurs promuje dobrą muzykę i profesjonalne wykonania. Wskazując i nagradzając najlepszych stara się obalić przekonanie o niskim poziomie chórów kościelnych.