Polmic - FB

organizacja (W)

A B C D F G H I J K L Ł M O P R S T W Z

Wrocławskie Towarzystwo Gitarowe


Biuro: ul. Ruska 46a/14

Wrocław

tel. (+48 71) 793 67 43

e-mail: wtg@op.pl

www: www.gitara.wroclaw.pl


Wrocławskie Towarzystwo Gitarowe powstało w marcu 2001 roku z incjatywy muzyków oraz dzięki przychylności miejskich instytucji kuturalnych. Statutowe cele Wrocławskiego Towarzystwa Gitarowego to szeroko pojęta popularyzacja muzyki gitarowej oraz promowanie utalentowanych gitarzystów związanych z Wrocławiem i Dolnym Śląskiem.
Wrocławskie Towarzystwo Gitarowe jest organizatorem Wrocławskiego Festiwalu Gitarowego, jednego z ważniejszych wrocławskich festiwali i jednego z najbardziej prestiżowych tego typu wydarzeń w Polsce.
Oprócz festiwalu, WTG zajmuje się:
  • organizacją koncertów, imprez artystycznych i widowisk,
  • przygotowaniem oprawy muzycznej bankietów i konferencji,
  • organizacją wydarzeń o charakterze promocyjnym i reklamowym.