Polmic - FB

prasa (G)

C D E G H J K M O P R S T W Ż

Glissando. Magazyn o muzyce współczesnej


Wydawca: Fundacja 4.99, ul. Kwiatowa 7/5

02-579 Warszawa

tel.

fax

tel./fax

e-mail: magazyn.glissando@gmail.com

www: www.glissando.pl


  • Redaktor naczelny: Jan Topolski


Pierwszy numer poświęconego muzyce współczesnej kwartalnika „Glissando” ukazał się we wrześniu 2004 roku. Do 2011 roku wydanych zostało 17 jego numerów, w których pojawiło się ok. 400 artykułów. Obecnie magazyn publikowany jest w nakładzie 1500 egzemplarzy (początkowo było to 500).

Pismo adresowane jest przede wszystkim do miłośników nowości, oryginalności, przełamywania granic i współtworzenia wartości. W każdym numerze są dwa tematyczne bloki, w ramach których w miarę wyczerpująco i wielostronnie prezentowane są dane zjawiska. Artykuły ukazują się również w ramach cykli: „źródła” (tłumaczenie najważniejszych manifestów i esejów obcojęzycznych); „wodzenie za ucho” (arcydzieła muzyki współczesnej); „małe jest piękne” (niezależne oficyny płytowe). Ponadto prezentowane są wywiady i sylwetki polskich twórców oraz relacje z najważniejszych wydarzeń muzycznych w Polsce i Europie.

Z redakcją pisma współpracuje około 180 autorów, a wśród nich znani muzycy (Marek Chołoniewski, Wojtek Kucharczyk, Antoni Łazarkiewicz, Kamil Antosiewicz), muzykolodzy (Iwona Lindstedt, Ewa Schreiber, Sławomir Wieczorek) oraz krytycy (Krzysztof Kwiatkowski, Grzegorz Filip, Michał Mendyk, Jacek Skolimowski, Daniel Cichy, Rafał Księżyk, Monika Pasiecznik, Ewa Szczecińska), związani z najważniejszymi mediami kulturalnymi w Polsce („Tygodnik Powszechny”, „Odra”, „Dziennik”, „Ruch Muzyczny”, „Playboy”, portale „Nowa Muzyka” i „Diapazon”, JazzRadio oraz Drugi Program Polskiego Radia, TVP Kultura). Magazyn „Glissando” prowadzi również wymianę tekstów z zagranicznymi pismami o muzyce współczesnej: niemieckimi „MusikTexte” i „neue musikzeitung”, amerykańskim „Contemporary Music Review”, czeskim „HIS Voice”, szwedzkim „Nutida Musik” i rosyjskim „Трибуна Современной Музыки”.

Kwartalnik „Glissando” w wersji papierowej sprzedawany jest w salonach Empik w całym kraju, w wybranych księgarniach i galeriach oraz za pośrednictwem stron internetowych www.glissando.pl i www.serpent.pl. Część artykułów dostępna jest także na własnej stronie internetowej (oraz kilku innych).

zobacz: SPIS TREŚCI NUMERÓW 1-17 - plik PDF