konkurs (M)

A D E K L M N O Ś W

Młodzieżowy Konkurs Wiolonczelowy im. Kazimierza Wiłkomirskiego


Poznańska Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I st. Nr 2


ul. Bydgoska 4

61-127 Poznań

tel. (+48 61) 877 45 26