Polmic - FB

konkurs (O)

A D E K L M N O Ś W

Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Muzyce Współczesnej


Zespół Szkół Muzycznych im. Feliksa Nowowiejskiego w Szczecinie


ul. Staromłyńska 13

70-561 Szczecin

tel. (+48 91) 488 03 24

e-mail: sekretariat@zsm2.szczecin.pl

www: www.zsm2.szczecin.pl


Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Muzyce Współczesnej, którego pomysłodawcą jest muzykolog i nauczyciel w Zespole Szkół Muzycznych w Szczecinie - Dorota Kalinowska, odbywa się w Szczecinie cyklicznie, co dwa lata. Jego celem jest popularyzacja polskiej muzyki współczesnej wśród młodzieży średnich szkół muzycznych. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów średnich szkół muzycznych. Jego tematyka jest zmienna (poprzednie trzy edycje dotyczyły koncertu instrumentalnego, symfonii). Warto podkreślić, że laureat konkursu, zgodnie z decyzją Senatu Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, może się starać o przyjęcie na muzykologię (Katedra UAM) bez postępowania egzaminacyjnego, kwalifikacyjnego.
W listopadzie 2006 roku odbędzie się IV edycja konkursu, której tematem będzie Muzyka kameralna w polskiej twórczości XX wieku na przykładzie twórczości wybranych kompozytorów. Opiekę merotoryczną nad przebiegiem konkursu sprawuje dr Danuta Gwizdalanka, która przyjęła również zaproszenie do udziału w obradach jury.