Polmic - FB

zespół (G)

{ A B C D E F G H I J K L Ł M N O P Q R S T V W Z

Gdyńska Orkiestra Symfoniczna


ul. Sezamowa 25

81-591 Gdynia

tel. (+48) (0) 606 273 521

e-mail: gdynska.orkiestra@wp.pl

www: www.gdynska.orkiestra.prv.pl


Gdyńska Orkiestra Symfoniczna została założona w 1946 roku przy Stoczni im. Komuny Paryskiej w Gdyni. Początkowo orkiestra składała się z niewielkiej liczby osób, ale stopniowo się rozrastała i w najlepszym okresie grało w niej 40 osób.
Gdyńska Orkiestra Symfoniczna działa pod patronatem Wydziału Kultury Urzędu Miasta w Gdyni oraz należy do Polskiego Związku Chórów i Orkiestr. Jest orkiestrą amatorską. Członkami orkiestry są zarówno uczniowie i studenci, jak i osoby pracujące oraz emeryci. Celem orkiestry jest między innymi dawanie koncertów dla osób, które nie są bywalcami filharmonii, ale lubią i chętnie słuchają muzyki symfonicznej. Oprócz tego orkiestra stwarza możliwość muzykowania dla osób, które mają wykształcenie muzyczne, ale z różnych powodów nie zajmują się tym zawodowo. Do tej grupy ludzi zaliczyć można młodzież, która ukończyła szkołę muzyczną, ale nie kontynuuje nauki muzyki. Nie chcąc zmarnować nabytej wiedzy mają oni szanse w dalszym ciągu grać na opanowanym przez siebie instrumencie.
Pierwszym dyrygentem orkiestry był jej współzałożyciel Jan Wroński. Kolejnymi dyrygentami byli Adolf Wiktorski, Zdzisał Bytnar oraz Henryk Hoyer-Maryńczuk. Od 1985 roku orkiestrę zaczął prowadzić długoletni pedagog mgr Emanuel Wieczorek. Pod jego kierunkiem orkiestra została odbudowana. Również repertuar został odnowiony i poszerzony o nowe aranżacje wykonane przez dyrygenta. W grudniu 2002 roku z orkiestrą pożegnał się po 17 latach dyrygowania Emanuel Wieczorek, a zastąpił go na tym stanowisku Jarosław Bednarek.