Polmic - FB

organizacja (S)

A B C D F G H I J K L Ł M O P R S T W Z

Stowarzyszenie Symphonia


ul. Wilcza 44 lok. 12

00-679 Warszawa

tel. (+48) (0) 601 311 391

fax (+48) (0) 604 165 185

e-mail: marcin@stefaniuk.art.pl


Stowarzyszenie Symphonia powstało w 2004 roku z inicjatywy osób zarówno związanych zawodowo z muzyką (soliści, kompozytorzy, dziennikarze) jak i traktujących muzykę jako ważną część swojego życia pozazawodowego. Stowarzyszenie stawia sobie jako cel promowanie kultury, w szczególności muzycznej, wspieranie edukacji artystycznej, upowszechnianie europejskiego dziedzictwa kulturowego, wspieranie aktywizacji pozazawodowej osób o zainteresowaniach kulturalnych, upowszechnianie wykonawstwa kameralnego i orkiestrowego - głównie w oparciu o zespoły I Solisti di Varsavia i Sinfonia Viva. Realizację swoich celów Stowarzyszenie realizuje w formie nie przynoszącej zysku.