Polmic - FB

organizacja (P)

A B C D F G H I J K L Ł M O P R S T W Z

Polskie Stowarzyszenie Kontrabasistów


Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu Pl. Jana Pawła II 2, p. 209

50-043 Wrocław

tel. (+48 71) 322 03 33

e-mail: olkiew3@poczta.onet.pl

www: www.doublebass.com.pl


Polskie Stowarzyszenie Kontrabasistów powstało w 1994 roku z inicjatywy kontrabasistki - Ireny Olkiewicz. Powstanie organizacji było rezultatem ciekawych spotkań, podróży artystycznych i twórczych fascynacji kontrabasistki. Celem stowarzyszenia jest upowszechnianie muzyki, szczególnie kontrabasowej oraz wzmocnienie więzi pomiędzy polskimi kontrabasistami. PSK organizuje m.in. koncerty, audycje radiowe i telewizyjne, festiwale, kursy i konkursy muzyczne. Ponadto promuje wybitnych instrumentalistów oraz prowadzi działalność wydawniczą, fonograficzną i kolportażową. W 1996 roku ukazał się pierwszy numer czasopisma KontraBasista prowadzonego przez PSK, który otworzył nowe drogi dotarcia do jeszcze większego grona odbiorców i dokumentowania historii polskiego kontrabasu. Przewodniczącą stowarzyszenia nieprzerwanie od 1994 roku jest Irena Olkiewicz.