Polmic - FB

szkoła (S)

A I K M N O P S U W Z

Społeczna Szkoła Muzyczna I i II st. w Krośnie


ul. Paderewskiego 7

38-400 Krosno

tel. (+48 13) 432 00 79

fax (+48) (0) 605 449 883

e-mail: ssm.krosno@interia.pl

www: www.szkola-muzyczna.skibiccy.pl


Społeczna Szkoła Muzyczna I i II stopnia w Krośnie posiada uprawnienia szkoły publicznej, co oznacza, że podstawa programowa, plan nauczania, siatka godzin są takie same jak w publicznych szkołach muzycznych.
Nauczanie w szkole odbywa się w kilku systemach:
  • W I stopniu ( podstawowym) są dwa cykle:
    - sześcioletni (dziecięcy) dla najmłodszych
    - czteroletni (młodzieżowy) dla uczniów powyżej 10 roku życia
  • II stopień jest realizowany w ciągu 6 lat
  • Przedszkole Muzyczne
  • Studium Muzyki Instrumentalnej
Organem prowadzącym szkołę jest Towarzystwo Edukacji Artystycznej w Krośnie, a nadzór pedagogiczny pełni Centrum Edukacji Artystycznej przy Ministerstwie Kultury.