Polmic - FB

organizacja (S)

A B C D F G H I J K L Ł M O P R S T W Z

Stowarzyszenie Konkursów Skrzypcowych im. Georga Philippa Telemanna


os. Zwycięstwa 22/70

61-650 Poznań

tel. (+48 61) 820 76 52

fax (+48 61) 825 94 30

e-mail: agencja@jarmolowicz.art.pl

www: http://www.telemann.art.pl


Celami Stowarzyszenia Konkursów Skrzypcowych im. Georga Philippa Telemanna są działania na rzecz kultury i edukacji artystycznej. Stowarzyszenie swoje cele realizuje przez:
  • wspieranie, inicjowanie i organizowanie wydarzeń kulturalnych jak: konkursy, koncerty, festiwale, imprezy okolicznościowe
  • wspieranie działań na rzecz edukacji artystycznej i kultury poprzez fundowanie nagród, stypendiów, propagowanie wartościowej artystycznie twórczości muzycznej, popieranie utalentowanych muzycznie osób i zespołów oraz tworzenie warunków dla ich kształcenia, organizowanie kursów muzycznych
  • wspieranie organizacyjne i rzeczowe osób fizycznych i jednostek organizacyjnych, które podejmują działania na rzecz kultury i edukacji artystycznej.