Polmic - FB

festiwal (Ś)

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P Q R S U V W Ź

Świętojański Festiwal Organowy


Dyrektor festiwalu: ks. Mariusz Klimek
Kuria Diecezjalna Toruńska
ul. Łazienna 18

87-100 Toruń

tel. (+48 56) 622 35 30

www: www.organy.diecezja.torun.pl


Pomysłodawcą pierwszego Świętojańskiego Festiwalu Organowego, odbywającego się w Bazylice Katedralnej Św. Janów w Toruniu, był Marian Dorawa. Możliwość zorganizowania Festiwalu pojawiła się po rekonstrukcji nieczynnych od czasu zakończenia II wojny światowej wczesnobarokowych organów Mateusza Brandtnera pochodzących z 1688 roku. Instrument przywrócono do użytku w 1983 roku. Organy te są jednym z niewielu zachowanych instrumentów barokowych w Polsce. Pierwszy, inauguracyjny koncert odbył się 25 sierpnia 1985 roku. Wystąpił wówczas wybitny polski organista - profesor Feliks Rączkowski z Warszawy. Do 1991 roku Świętojańskie Koncerty Organowe odbywały się jedynie na barokowym instrumencie, dlatego też w skład festiwalowego repertuaru wchodziły utwory do baroku włącznie. W 1991 roku, w wyniku starań ks. Zdzisława Wyrowińskiego, przeprowadzono w Bazylice remont generalny organów głównych zbudowanych przez Maxa Terletzkiego w 1878 roku i zaczęto używać ich podczas tego cyklu koncertów. Od tej pory zmienił się charakter Świętojańskich Koncertów Organowych, ponieważ wykorzystanie dwóch różnych stylowo obiektów – barokowego i romantycznego pozwoliło koncertującym artystom na zaprezentowanie podczas jednego występu literatury organowej niemal wszystkich wieków co też nadało tej imprezie muzycznej wyjątkowy i niepowtarzalny charakter.
W ciągu ponad 20 lat trwania Świętojańskiego Festiwalu Organowego kilkakrotnie zmieniali się jego dyrektorzy artystyczni. Przez pierwsze 10 lat funkcję dyrektora artystycznego festiwalu piastował jego twórca - Marian Dorawa, w latach 1996-2001 dyrektorem festiwalu był prof. Roman Grucza, a od 2002 roku funkcję tę sprawuje ks.dr Mariusz Klimek.
Świętojańskie Festiwale Organowe odbywają się rokrocznie w sezonie wiosenno-letnim, przyciągając sporą grupę melomanów, a także znakomitych organistów zarówno z Polski jak i zza granicy. Podczas Świętojańskich Festiwali Organowych, w toruńskiej Bazylice Katedralnej w przeciągu minionych lat wystąpiło ponad 100 wykonawców z całej Polski, a także z zagranicy – z Hiszpanii, Holandii, Niemiec, Szwecji, Finlandii, Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych, Holandii i Austrii.