Polmic - FB

orkiestra (W)

{ A B C E F G H I K L Ł M N O P R S T W

Warszawscy Soliści Concerto Avenna


ul. Powstańców Śląskich 106 D m. 14

01-466 Warszawa

tel. (+48) (0) 602 302 328

fax (+48 22) 436 10 14

e-mail: concertoavenna@acn.waw.pl


Zespół Warszawscy Soliści CONCERTO AVENNA powstał w roku 1985 z inicjatywy klawesynisty Władysława Kłosiewicza i kontrabasisty Andrzeja Mysińskiego. W skład zespołu weszli wybitni muzycy, absolwenci i wykładowcy Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie, a także dawni członkowie Polskiej Orkiestry Kameralnej Jerzego Maksymiuka.
Orkiestra specjalizowała się w interpretacji muzyki baroku zachowując typowe dla niej środki artykulacyjne, dynamiczne, kolorystyczne, kontrolowane vibrato, realizację tempa. Zderzenie estetyki brzmieniowej baroku ze współczesnym instrumentarium dało niecodzienne, zaskakujące efekty artystyczne, z jednej strony aprobowane i podziwiane przez słuchaczy, z drugiej zaś uważane za co najmniej kontrowersyjne. Orkiestra współpracuje stale z wybitnymi solistami krajowymi i zagranicznymi, m.in. z: Elżbietą Chojnacką, Jadwigą Rappé, Olgą Pasiecznik, Andrzejem Hiolskim, Ewą Małas-Godlewską, Władysławem Kłosiewiczem, Markiem Toporowskim, Krzysztofem Wroniszewskim, Tomaszem Strahlem, Adamem Kruszewskim, Konstantym Andrzejem Kulką, Krzysztofem Jakowiczem, Piotrem Pławnerem, Kają Danczowską, Ivanem Monighettim, Andrew Daltonem, Emmą Kirkby, Michaelem Chancem i Paulem Esswoodem.
CONCERTO AVENNA ma w swoim repertuarze ponad 120 utworów muzyki barokowej, w tym dzieła włoskiego baroku (Vivaldi, Corelli, Albinoni, Locatelli), dzieła Haendla i Bacha, a także utwory polskiego baroku (Jarzębski, Mielczewski, Szarzyński). Posiada także w swoim repertuarze utwory pisane specjalnie dla niej przez polskich kompozytorów współczesnych (Wielecki, Kurylewicz, Matuszczak, Buczyński, Olkuśnik, Konowalski i inni). Orkiestra znana jest w kraju i zagranicą z licznych nagrań radiowych i telewizyjnych, a także koncertów, które przyniosły jej szereg entuzjastycznych recenzji. Zespół odbył szereg podróży koncertowych występując m.in. w byłej Czechosłowacji, Bułgarii, Rumunii, byłej Jugosławii, Danii, Norwegii, Niemczech, Anglii, Francji, Hiszpanii, Austrii, Szwajcarii, Holandii, Turcji, Japonii, ZEA, Meksyku, USA, Indiach. Orkiestra występowała również na liczących się festiwalach muzycznych m.in. w Londynie, Bergen, Pradze, Berlinie, Istanbule, Schleswig-Holstein Musik Festival, Vessby Musik Festival, Cervantino Music Festival. Nagrała dla krajowych i zagranicznych wytwórni fonograficznych 36 płyt kompaktowych. W roku 1990 CONCERTO AVENNA została uhonorowana nagrodą Wojewody Warszawskiego za wybitne osiągnięcia w wykonawstwie i propagowaniu muzyki baroku, a w roku 2006 Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznał orkiestrze tytuł „Zasłużony dla Kultury Polskiej".
CONCERTO AVENNA sponsorowana jest przez m.st. Warszawę oraz Ministerstwo Kultury.
Kierownikiem artystycznym orkiestry jest Andrzej Mysiński.