festiwal (W)

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P Q R S U V W Ź

Wiosna Młodych Kameralistów - Festiwal Dziecięcych Zespołów Kameralnych


SINFONIA Impresariat Artystyczny
ul. Ariańska 13/5

31-505 Kraków

tel. (+48 12) 4 214 204

fax (+48) (0) 602 773 868

e-mail: info@kameralni.com

www: www.kameralni.com


Wiosna Młodych Kameralistów - to muzyczny projekt edukacyjno - wychowawczy organizowany od 2003 roku w Krakowie w pierwszych dniach wiosny. Jest on prze­znaczony dla dzieci szkół muzycznych I stopnia, które prezentują swój dorobek występując w zespołach kameralnych. Jest to autorski projekt Pawła Wójtowicza. Organizatorem jest Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I st. im. I. J. Paderewskiego w Krakowie we współpracy z Sinfonia - Impresariat Artystyczny.
Program składa się z kilku elementów, z których każdy proponuje uczniom i nauczycielom różne sposoby samorealiza­cji:
 • Konkurs Dziecięcych Zespołów Kameralnych
   
 • Festiwal Dziecięcych Zespołów Kameralnych
   
 • Kurs interpretacyjno - wykonawczy dla dziecięcych zespołów kameralnych ze znanymi i uznanymi pedagogami
   
 • Warsztaty edukacyjne dla nauczycieli
   
 • Koncerty mistrzów i młodych utalento­wanych wykonawców muzyki kameralnej
   
 • Kluby Młodych Kameralistów
   
Głównym zamierzeniem organizatorów projektu jest stworzenie nowego niestandardo­wego programu edukacyjnego, którego celem jest szerzenie wśród najmłodszych adeptów sztuki gry na instrumentach, radości ze wspólnego muzykowania. Projekt ma na celu stanie się fundamentem dla rozwoju programu edukacji kameralnej najmłodszych.
Wiosna Młodych Kameralistów skierowana jest przede wszystkim do uczniów tworzących zespoły kameralne (du­ety, tria, kwartety, kwintety) na poziomie szkół muzycznych pierwszego stopnia. Daje to możliwość porównania się młodym zespołom z in­nymi grupami, szansę gry w pięknych salach, przed znakomitymi muzykami (mistrzami), przed życzliwą publicznością. Pedagogom projekt stwarza okazję porównania swoich doświad­czeń i wymienienie uwag jak pracować z najmłodszymi, aby ich podopieczni w niedalekiej przyszłości zdobywali laury na prestiżowych konkursach kameralnych w kraju i na świecie. Jest to pierwszy krok ku rozwojowi młodych talentów. Daje on także możliwość rozwoju nauczycieli przez podnoszeniu kwalifikacji na warsztatach i kursach. Brak w naszej szeroko pojętej literaturze kameralnej utworów dla szczebla szkół muzycznych pierwszego stopnia. Organizatorzy mają nadzieję, że program ten przyczyni się do poszerzenia materiałów nutowych, nagrań i nawiązania współ­pracy z innymi ośrodkami w kraju i zagranicą stosującymi metodę zespołowej nauki. Pedago­dzy posiadający własne aranżacje utworów, pomysły i doświadczenia będą mogli zaprezen­tować w szerszym gronie swoje umiejętności i wiedzę. Wdrażanie własnych projektów (tran­skrypcje, aranżacje utworów) pomoże nauczycielom w awansie pedagogicznym i realizacji własnych ambicji.
Równie ważnym założeniem projektu jest wychowywanie poprzez muzykę uczące uczciwego współzawodnictwa, akceptacji i tolerancji.
Wykładowcami, wykonawcami i Jurorami są zawsze wybitni muzycy uznani w środowisku za autorytety. m.in. prof. Kaja Danczowska, prof. Stanisław Krawczyński, Mariola Cieniawa, Kevin Kener (USA), prof. M. Szczepanowska, prof. Witold Herman i inni. Takie oso­bowości wzmacniają prestiż projektu, a młodym muzykom daje to możliwość spotkania się ze znakomitymi postaciami.
Celem organizatorów jest zaszczepienie w dzieciach radości ze wspólnego muzykowania już od najmłod­szych lat stwarzając radosną, pełna ciepła atmosferę bez stresu i nerwów, które tak często towarzyszą edukacji artystycznej. Do tej pory w programie wzięło udział ponad 1000 młodych wykonawców.