Polmic - FB

centraum kulturalne (L)

A B C D E F G I J K L Ł M N O P R S T W Z

Legnickie Centrum Kultury im. Henryka Karlińskiego


ul. Chojnowska 2

59-220 Legnica

tel. (+48 76) 856 51 28

fax (+48 76) 856 51 21

e-mail: cantat@go2.pl

www: www.lck.art.pl


Legnickie Centrum Kultury jest miejską instytucją upowszechniania kultury, w której zakresie działalności jest: edukacja estetyczna dzieci i młodzieży, organizacja koncertów, festiwali i przeglądów w różnych dziedzinach sztuki, organizacja i promocja amatorskiej i zawodowej twórczości artystycznej.
Legnickie Centrum Kultury powstało w 1978 roku. Działalność rozpoczęło 1 maja 1978, znajdując swoją siedzibę w klubie „Parnasik”. Od listopada 1979 roku podstawową bazą do działalności Legnickiego Centrum Kultury są pomieszczenia XVIII wiecznej Akademii Rycerskiej, w której Legnickie Centrum Kultury pełni równocześnie funkcję administratora.
Akademię Rycerską założono 11 listopada 1708 roku, za panowania Cesarza Józefa I. Jako uczelnia wyższa kształciła młodzież szlachecką po ukończonym 16 roku życia. Grono studentów w znacznej części stanowili synowie polskiej arystokracji.
Uczelnię zlikwidowano w roku 1811. W jej miejsce powstało państwowe Gimnazjum Johanneum, które funkcjonowało aż do roku 1903. Do II wojny światowej działało tu nadal szkolnictwo na poziomie średnim. Po II wojnie światowej administratorem obiektu była Północna Grupa Wojsk Armii Radzieckiej. Mieściły się tu warsztaty i magazyny wojskowe. W roku 1978 obiekt przejęły władze polskie, a w roku następnym budowla tylko w części odremontowana, stała się siedzibą Legnickiego Centrum Kultury. Jest sukcesywnie remontowana i modernizowana.
Stałymi organizowanymi tu imprezami są m.in.: Legnickie Wieczory Kameralne i Organowe (kwiecień-październik), Ogólnopolski Turniej Chórów “Legnica Cantat” (maj), Letnia Akademia Filmowa (sierpień), Conversatorium Organowe (wrzesień).
Z dniem 1 lipca 1999 roku, na skutek reorganizacji instytucji kultury w Legnicy, wynikłej z reformy administracyjnej państwa, Legnickie Centrum Kultury przejęło część działań, realizowanych dotychczas przez Centrum Sztuki – Teatr Dramatyczny.