zespół (T)

{ A B C D E F G H I J K L Ł M N O P Q R S T V W Z

Tutti e Solo - Poznański Zespół Kameralny


Os. Jagiellońskie 12/71

61-227 Poznań

tel. (+48 61) 876 58 01

e-mail: nedzynski@wp.pl

www: www.nedzynski.com/tutti_e_solopl.htm


Mariusz Derewecki – skrzypce
Ewelina Pachucka-Mazurek – skrzypce
Leszek Ziółko – wiolonczela
Barbara Mucha – klawesyn


Zespół powstał w Poznaniu w 1989 roku z inicjatywy Barbary Muchy, która jest również jego kierownikiem artystycznym. W zależności od potrzeb stały czteroosobowy skład zespołu jest poszerzany o innych wykonawców - instrumentalistów i śpiewaków. W doborze repertuaru zespół koncentruje się na muzyce baroku i wczesnego klasycyzmu, ze szczególnym uwzględnieniem muzyki polskiej; sięga też po utwory współczesne. W interpretacji dąży do osiągnięcia równowagi pomiędzy tym, co niesie zapis muzyki dawnej, a możliwościami brzmieniowymi dzisiejszych instrumentów smyczkowych. Klawesyn, którym dysponuje zespół, jest kopią historycznego instrumentu Silbermanna z 2. połowy XVIII wieku.
"Tutti e Solo" koncertuje zarówno w Polsce, jak i za granicą (kilkakrotnie w Niemczech, także we Francji i Szwecji). Brał udział w znaczących festiwalach (m.in. "Wratislavia Cantans", w Kamieniu Pomorskim, Łodzi - Łagiewnikach, Mikołowie, w Śląskim Festiwalu Beethovenowskim, Festiwalu Polskim w Bretanii), cyklach koncertowych (m.in. warszawskie Koncerty Pałacowe, szczecińskie Koncerty na Zamku, poznańskie Spotkania z Obrazem) oraz koncertach charytatywnych. Współpracował z takimi solistami o międzynarodowej renomie, jak m.in. Philippe Bernold, Joanna Kozłowska, Jadwiga Kotnowska, Iwona Hossa.
Dla amerykańskiej wytwórni płytowej DORIAN Discovery zespół nagrał płytę kompaktową Klejnoty polskiego baroku, wysoko ocenioną przez zagranicznych krytyków muzycznych. Nagrywał także dla Polskiego Radia. Opracował i wykonał oprawę muzyczną wydawnictwa multimedialnego Zamek Królewski w Warszawie. Na zlecenie telewizji niemieckiej ARD i 3Sat wystąpił w znanym cyklu programowym Reisewege zur Kunst o życiu kulturalnym Poznania.
Muzycy zespołu koncertują również indywidualnie jako kameraliści oraz solo. Prowadzą też działalność pedagogiczną.