Polmic - FB

festiwal (S)

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P Q R S U V W Ź

Sierpień Talentów - Ogólnopolski Festiwal Promocyjny


Instytucja Promocji i Upowszechniania Muzyki "Silesia"
ul. 3 Maja 31a

40-097 Katowice

tel. (+48 32) 25 98 483

fax (+48 32) 25 86 987

tel./fax (+48 32) 25 89 049

e-mail: ipium@silesia.art.pl

www: www.silesia.art.pl


Ogólnopolski Festiwal Promocyjny „Sierpień Talentów”, organizowany Instytucję Promocji i Upowszechniania Muzyki „Silesia”, po raz pierwszy odbył się w 2005 roku w 140 rocznicę powstania Miasta Katowice. Jak napisała wówczas Dyrektor, Ewa Pawlik-Żmudzińska, I Ogólnopolski Festiwal Promocyjny Sierpień Talentów stał się urodzinowym prezentem Silesii dla Miasta. Druga edycja imprezy miała miejsce w sierpniu 2006 roku.
Obok recitali kilkunastu utalentownych młodych muzyków z całego świata osobne miejsce w kalendarzu festiwalowym zajmuje cykl koncertów Przed Wielkim Konkursem. W jego ramach w 2005 roku koncertowali kandydaci na XV Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina w Warszawie (Maki Inoue, Marian Sobula, Łukasz Trepczyński i Szczepan Kończal), a w roku 2006 - uczestnicy październikowego Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego im. Henryka Wieniawskiego w Poznaniu (Agnieszka Guz, Marta Pawłowska, Michał Bryła, Marianna Szadowiak, Jarosław Nadrzycki, Anna Maria Staśkiewicz i Bartosz Woroch).